INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU – ANUNȚ

0
1440

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU, CU SEDIUL ÎN GIURGIU, STR. DR. ION MUNTEANU NR. 3, JUDETUL GIURGIU, ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN BAZA O.M.E. 4597/06.08.2021, PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚIDIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Lista funcțiilor vacante de Director/Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022

Nr.crt.

Județ

Unitatea de învațământ

Localitate

Mediu

Forma de proprietate

Numărfuncțiivacantepublicatepentruanulșcolar 2021-2022

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

1

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI

ADUNAŢII-COPĂCENI

R

Stat

1

 

2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA

BĂNEASA

R

Stat

1

 

3

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1 BOLINTIN VALE

BOLINTIN-VALE

U

Stat

1

 

4

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL

BOLINTIN-DEAL

R

Stat

1

 

5

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

BOLINTIN-VALE

U

Stat

1

2

6

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI

BUCȘANI

R

Stat

1

 

7

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA

BULBUCATA

R

Stat

1

 

8

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI

BUTURUGENI

R

Stat

1

 

9

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI

CĂLUGĂRENI

R

Stat

1

1

10

GIURGIU

ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

CLEJANI

R

Stat

1

1

11

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI

COLIBAŞI

R

Stat

1

 

12

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA

COMANA

R

Stat

1

 

13

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA

COMANA

R

Stat

1

 

14

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA

COSOBA

R

Stat

1

 

15

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA”CREVEDIA MARE

CREVEDIA MARE

R

Stat

1

 

16

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA

DAIA

R

Stat

1

 

17

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI

FLOREŞTI

R

Stat

1

 

18

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI

FRĂTEŞTI

R

Stat

1

 

19

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI

GĂISENI

R

Stat

1

 

20

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI

GĂUJANI

R

Stat

1

 

21

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI

GHIMPAŢI

R

Stat

1

1

22

GIURGIU

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

23

GIURGIU

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BALANESCU” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

24

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

25

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

26

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

27

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

28

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ „GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

29

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

30

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

31

GIURGIU

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

32

GIURGIU

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

33

GIURGIU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”TEOCTIST PATRIARHUL” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

34

GIURGIU

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

35

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

36

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU,, GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

37

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE ”VICTOR KARPIS” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

38

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

39

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

40

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, SFINȚI MARTIRI BRÂNCOVENI,, GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

1

41

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

42

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  SPECIALĂ NR.1GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

43

GIURGIU

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

44

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ANGHEL MAREȘ,,GOSTINU

GOSTINU

R

Stat

1

 

45

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN GH.POPESCU” GOGOṢARI

GOGOṢARI

R

Stat

1

 

46

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI

GOSTINARI

R

Stat

1

 

47

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI

GRĂDINARI

R

Stat

1

 

48

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA

GREACA

R

Stat

1

 

49

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ELINA BASARAB” HEREȘTI

HEREȘTI

R

Stat

1

 

50

GIURGIU

LICEUL ”UDRISTE NASTUREL” HOTARELE

HOTARELE

R

Stat

1

1

51

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI

IEPUREŞTI

R

Stat

1

 

52

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,STOLNICUL CONSTANTIN CANTAUZINO,, ISVOARELE

ISVOARELE

R

Stat

1

 

53

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE

IZVOARELE

R

Stat

1

 

54

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA

JOIȚA

R

Stat

1

 

55

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ

LETCA NOUĂ

R

Stat

1

 

56

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU

MALU

R

Stat

1

 

57

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART

MALU SPART

R

Stat

1

 

58

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA

MÂRŞA

R

Stat

1

 

59

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI

MIHĂILEŞTI

U

Stat

1

1

60

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU

MIHAI BRAVU

R

Stat

1

 

61

GIURGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU

OINACU

R

Stat

1

 

62

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU”OGREZENI

OGREZENI

R

Stat

1

 

63

GIURGIU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA

PALANCA

R

Stat

1

 

64

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI

POENARI

R

Stat

1

 

65

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU

PRUNDU

R

Stat

1

 

66

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU

PRUNDU

R

Stat

1

 

67

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU

PUTINEIU

R

Stat

1

 

68

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS

ROATA DE JOS

R

Stat

1

 

69

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ROATA DE JOS- CARTOJANI

CARTOJANI

R

Stat

1

 

70

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STANCESCU” RĂSUCENI

RĂSUCENI

R

Stat

1

 

71

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI

SĂBĂRENI

R

Stat

1

 

72

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI

SINGURENI

R

Stat

1

 

73

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA

SLOBOZIA

R

Stat

1

 

74

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI

STĂNEŞTI

R

Stat

1

 

75

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI

STOENEŞTI

R

Stat

1

 

76

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARI” TRESTIENI

TRESTIENI

R

Stat

1

 

77

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE ADAMEȘTEANU” TOPORU

TOPORU

R

Stat

1

 

78

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI

VALEA DRAGULUI

R

Stat

1

 

79

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI

VĂRĂȘTI

R

Stat

1

 

80

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI

VÂNĂTORII MICI

R

Stat

1

 

81

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,APOSTOL ARSACHE,,VEDEA

VEDEA

R

Stat

1

 

82

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, PROF. DINU NICOLAE „VLAȘIN

VLAȘIN

R

Stat

1

 

83

GIURGIU

PALATUL COPIILOR GIURGIU

GIURGIU

U

Stat

1

 

Total funcțiivacanteDirector/Director adjunct

83

16

Condiții de participare la concurs

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

 2. b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

 3. c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

 4. d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

 5. e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept asancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codulmuncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art.280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și învigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

 2. g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 3. h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții deîndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevazute la art.1 alin. (1) din O.M.E. 4597/06.08.2021 și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționateîn art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierea candidaților

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;

 2. b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la O.M.E 4597/06.08.2021;

 3. c) cartea de identitate;

 4. d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

 5. e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

 1. f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3)din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 2. g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;

 3. h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la O.M.E 4597/06.08.2021, documentul se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 1. i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;

 2. j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;

 3. k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la O.M.E 4597/06.08.2021;

 4. l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexeinr.6 la O.M.E 4597/06.08.2021;

 1. m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 O.M.E 4597/06.08.2021;

 2. n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente,după caz:

 • documentulprivindîndeplinireacondițiilorprevăzute la art. 3 alin. (4) din O.M.E 4597/ 06.08.2021, pentruunitățile deînvățământ special;

Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri specifice de utilizare.

Metodologia de concurs, bibliografia- cadru pentru concurs,lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul Inspectoratului ȘcolarJudețean Giurgiu.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0246/214255, de luni până vineri, între orele 8:30 – 14:00.

(Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu)