Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu împreună cu Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu au organizat și desfășurat ieri, 28 septembrie 2021, evenimentul de informare „Sprijinim educația la orice vârstă!”, în cadrul proiectului ADS 2.0 – următorul nivel în educație – POCU/665/6/23/136158, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul are ca scop realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”:

– O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și

– O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Evenimentul „Sprijinim educația la orice vârstă!” a avut ca temă centrală de interes importanța educației și a reîntoarcerii în sistemul de învățământ prin măsuri concrete de sprijin ale persoanelor defavorizate din județul Giurgiu pentru parcurgerea învățământului obligatoriu prin programe de tip „A doua șansă”.

Subiectele care au fost dezbătute în cadrul evenimentului au fost:
 Beneficiile și sprijinul acordat grupului țintă prin proiect;
 Dialoguri deschise între cadre didactice și actorii locali;
 Prezentarea unor modele de succes și bune practici;
 Măsuri de încurajare a elevilor pentru continuarea programului „A doua șansă”;
 Implementarea de acțiuni specifice cu scopul diminuării abandonului școlar.

Alături de echipa de implementare a proiectului au fost prezenți la eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Elisabeta Mihalcea, viceprimarul municipiului Giurgiu, Marian Damian, primarul comunei Vlașin, reprezentanți ai: Instituției Prefectului de Giurgiu, Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, Penitenciarului Giurgiu, Partidei Romilor Giurgiu, mass mediei locale și directori ai unităților de învățământ din județul Giurgiu” – informează Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

(Jurnal)