Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a demarat proiectul ”Dream School”. În ce constă proiectul și cui i se adresează…

0
527

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Giurgiu, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni” Giurgiu și Școala Gimnazială „Marin Gh. Popescu” Gogoșari, anunță demararea proiectului:

„DREAM SCHOOL – Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii POCU / 987/ 6/ 26/ 153186.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.3 și 6.6, Denumire Apel „Educație nonformală în sistem outdoor”, Cod Apel POCU/987/6/26.

Obiectivul general al proiectului „DREAM SCHOOL – Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii” îl reprezintă implementarea unui set de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Educație nonformală în sistem outdoor”, 6.3.

Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural /comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S.

6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Acțiunile propuse a fi implementate pot fi clasificate în trei mari componente, respectiv:

Proiectul, prin setul de măsuri previzionate, își propune identificarea nevoilor pentru o mai bună adaptare a procesului de învățare, accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitățile specifice, precum și creșterea calității vieții prin educație, grupul țintă fiind încurajat să acumuleze și să își dezvolte competențe, atitudini, aptitudini și abilități complexe, precum și prin activități de stimulare a practicii de învățare didactică și autodidactă și relaționare în cadrul grupului.

Prin implementarea setului de măsuri se vor crea premisele responsabilizării partenerilor cheie ai proiectului cu transferarea cunoștințelor acumulate către generațiile următoare de elevi, asigurând astfel și sustenabilitatea activităților.

Copiii înscriși în cadrul proiectului vor beneficia, prin programul inovativ de educație nonformală în sistem outdoor, de activități educaționale orientate spre dezvoltarea abilităților vocaționale prin intermediul atelierelor și cercurilor tematice, activități socioeducaționale de dezvoltare cognitivă, a abilităților logice, deprinderi de limbaj și de raționare, alături de activități educaționale de grup în aer liber cu rol în dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu comunitatea.

Principalele rezultate planificate sunt:

Derularea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la activitățile educaționale nonformale desfășurate în cadrul proiectului și organizarea a 2 mese rotunde în cadrul cărora va fi dezbătută tema importanței educației nonformale

Înființarea unui Centru integrat de educație nonformală în sistem outdoor (CEN) și dotarea a trei spații destinate derulării activităților educaționale nonformale cu elevii cu scopul creării unui mediu prielnic de dezvoltare educațională nonformală a elevilor

Un număr de 36 de persoane, aparținând personalului didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar, beneficiare ale programului de perfecționare profesională specializată în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem outdoor.

350 elevi participanți în cadrul atelierelor și cercurilor tematice (Cerc de istorie și arheologie, Atelier de tradiție și meșteșug, Cerc de arte, Cerc de științe) derulate pe modelul educației inovative STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică).

Organizarea unui număr de 30 de Workshop-uri de fotografie destinate elevilor din grupul țintă.

350 elevi beneficiari ai programului integrat pentru dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor cu scopul de a preveni abandonul școlar și de a îmbunătăți rata succesului școlar pentru copiii înscriși în grupul țintă al proiectului.

Organizarea unui număr de 30 de Workshop-uri de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj destinate elevilor din grupul țintă.

350 elevi participanți în cadrul activităților educaționale de grup, în aer liber, cu rol în dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu comunitatea.

Derularea unui număr de 30 de Workshop-uri de ecologie și dezvoltare durabilă pentru elevi cu scopul formării și dezvoltării conștiinței ecologice și a unui comportament adecvat și responsabil față de mediul înconjurător.

Organizarea unui workshop la nivel local și județean pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului.

Proiectul DREAM SCHOOL – Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii – POCU/987/6/26/153186, se derulează pe o perioadă de 14 luni, în intervalul 01.11.2022 – 31.12.2023 – ne-a precizat Inspctorul general al IȘJ Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu.

Valoarea totală a proiectului este de 1.730.314,69, din care 1.470.767,45 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 41.980,98 lei reprezintă cofinanțare națională și 217.566,26 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

După cum ni s-a  precizat, proiectul este  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Manager de proiect fiind prof. Ion Ghimpețeanu, inspector general al IȘJ Giurgiu.

(Jurnal)