„Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2021 sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor 

Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu informează că în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este nemodificată, respectiv  65%.

La proba de Limba și literatura română, procentajul candidaților care au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci)  s-a modificat de la 73,49% la 73,60%. Numărul candidaților care au obținut note de 10 a rămas neschimbată, adică tot 4 candidați. 

La proba de Matematică, procentajul candidaților care au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci)  s-a modificat de la 56,01% la 56,10%. Numărul candidaților care au obținut note de 10 a rămas deasemeni aceeași, adică 2 candidați. 

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a se va derula în perioada 16-22 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat în data de 24 iulie 2021.

În perioada 25 – 28 iulie 2021 se va desfășura depunerea și transmiterea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați.”

(Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu)