dsc_0452În urmă cu puţină vreme scriam despre protestul public al profesorilor şi elevilor din Liceul Tehnologic Călugăreni privind o eventuală măsură de comasare a claselor acestei unităţi şcolare cu şcoala din comună. În urma acestui material am avut surpriza de a ni se infirma această manifestare spontană de chiar către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Giurgiu. În rândurile de mai jos vă redăm materialul unuia dintre participanţii la acest protest, un cetăţean onest, stimat de toată comunitatea, Adrian Popa.

Şcoala generală de 8 clase, are în satele comunei Călugăreni trei şcoli gimnaziale (Călugăreni, Hulubeşti, Uzunu), care se bucură de o bună apreciere din partea localnicilor (mai ales părinţii de şcolari), dar şi la nivelul inspectoratului şcolar judeţean.  Mai există în comună un Liceu Tehnologic ale cărui rezultate au fost de la an la an mai slabe, dacă luăm în considerare doar numărul elevilor care au promovat bacalaureatul, ceea ce i-a determinat pe părinţii absolvenţilor şcolilor gimnaziale din satele comunei să-şi ducă copii – pentru continuarea studiilor – la licee din Bucureşti sau Giurgiu. Nu constituia această situaţie un motiv destul de serios pentru a face obiectul unei deosebit de atente analize la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean?  Dar se pare că sunt mai comode alte soluţii!

Astfel se face că luni 28 noiembrie 2016, fiind prezent la Şcoala Gimnazială nr.1 din Călugăreni, în calitatea mea de preşedinte al Asociaţiei „Fiii şi prietenii Călugărenilor lui Mihai Viteazul”, reprezentantul oficial al societăţii civile din comună, care organizează acţiuni  în sprijinul şcolii (întâlniri ale elevilor cu personalităţi – fii ai comunei, avem în curs de pregătire un concurs gen”Cine ştie câştigă” pe teme de istorie locală şi zonală), am asistat – la sfârşitul cursurilor de dimineaţă – la o demonstraţie ieşită din comun. Dorind să discut cu directorul şcolii, secretara m-a condus la etajul I, unde într-o sală de clasă plină până la refuz, cu asistenţa în picioare, tocmai se terminase o „şedinţă cu părinţii pe şcoală” (citat din titlul Procesului – Verbal încheiat cu acest prilej.)

Participanţii – în mare majoritate femei, unele cu copii în braţe – s-au aşezat la o coadă spontană pentru a semna amintitul proces-verbal. Nimeni nu a părăsit  sala de clasă fără a face acest lucru. Am avut astfel timp să aflu pe coridor de la doamnele profesoare cu care am stat de vorbă,  tema principală a şedinţei, drept pentru care m-am aşezat la rând cavalereşte – în faţa mea erau numai doamne – am semnat la poziţia 80, fiind revoltat de o asemenea aberantă posibilitate de rezolvare a unei probleme a învăţământului local. Garantez, că până la poziţia  80, când eu am fost trecut pe listă, semnăturile sunt autentice – cu numele clar şi semnătura. Pentru a înţelege ce am semnat, spicuim din procesul –verbal al „ şedinţei cu părinţii pe şcoală” din 28 noiembrie 2016:

„Domnul director Cristian Marin prezintă situaţia cu privire la posibila unire a Şcolii Gimnaziale nr.1 Călugăreni cu Liceul Mihai Viteazul din localitate. Acesta nu are acum decât 180 de elevi, dar pentru a rămâne funcţional ar avea nevoie de 300 de cursanţi.”

„Părinţii au hotărât să facă petiţii către Primăria Călugăreni şi către Inspectoratul Şcolar Giurgiu”.

După explicaţiile date părinţilor de către domnul director, aceştia nu au fost de acord cu o eventuală mutare a liceului în locaţia Şcolii Gimnaziale nr.1. Cine va profita de o astfel de mutare? Liceul este dotat cu facilităţi pentru un învăţământ tehnologic, spaţii adecvate corespunzător  acestora. Se intenţionează şi schimbarea  profilului liceului. Iată câte întrebări nasc această situaţie.  O astfel de decizie este de competenţa ministerului. Este necesară o documentare solidă, aprofundată, întocmită   de forurile abilitate judeţene, care să nu omită şi analiza cauzelor care au creat această situaţie.   Amintim că în anul 1969, din a treia promoţie de absolvenţi  ai Liceului din Călugăreni,, numărul celor admişi în învăţământul superior a fost mai mare (procentual) decât al „reuşiţilor” de la prestigiosul liceu giurgiuvean „Ion Maiorescu”.

Cum s-a ajuns la actuala situaţie, când Liceul din Călugăreni, consideră un succes că unul sau câţiva elevi reuşesc să treacă bacalaureatul?! Secretul ni-l dezvăluie, doctorul Ionel Aristide – medic primar ce-şi serveşte comuna, absolvent al promoţiei 1969:  „La liceul din Călugăreni, am avut şansa de a fi instruiţi de un corp profesoral de excepţie”.

Îngrijorat – ca şi părinţii elevilor de perspectiva unei comasări spaţiale a Liceului Tehnologic cu Şcoala Gimnazială nr.1 Călugăreni – am avut a doua zi o convorbire cu domnul primar Marin  Voinea. Acesta mi-a spus că nu are cunoştinţă de nici o decizie în acest sens şi că o astfel de măsură nu este de competenţa Consiliului Local sau Primăriei. Dar i-ar părea rău să nu mai aibă liceu în comună şi că dacă salvarea acestuia ar depinde de comasarea cu Şcoala Gimnazială nr.1, ar fi de acord. (n.n.- Dar nu spaţială, ci doar administrativă).

Din informaţiile căpătate de la conducerea şcolii generale, au fost trimise petiţiile părinţilor la Primăria Călugăreni şi la Inspectoratul Judeţean Giurgiu.  Acesta din urmă are obligaţia de a ieşi de urgenţă la rampă, oferind explicaţii oficiale, clare şi la obiect asupra acestei situaţii.

Adrian POPA