Într-o recentă discuţie avută cu preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina, acesta ne-a vorbit despre evoluţia lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere din judeţ.

Astfel, spunea preşedintele CJ, un prim proiect important este  “Modernizare DJ 503A, Halta CFR Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”

“Conform proiectului tehnic modernizarea se va face diferențiat pe 4 tronsoane:tronsonul 1 – km 1+530 – km 3+500, L 1,97 km în localitatea Oncești; tronsonul 2 – km 9+608 – km 10+850, L = 1,242 km în localitatea Radu Vodă; tronsonul 3 – km 13+630 – km 17+007, L = 3,377 km în localitatea Izvorele și tronsonul 4 – km 24+260 – 26+944, L= 2,684 km, km 26+944 – 28+840, L= 1,896 km, km 28+840 – 30+100, L = 1,260 km în localitatea Răsucenio până la limita cu județul Teleorman.  Executantul a început lucrarea pe tronsonul 4 de la intrarea în localitatea Răsuceni până aproape de limita cu județul Teleorman 30+100, s-au efectuat lucrări de frezare, scarificare, săpături pentru supralărgire drum și adaos de beton concasat la casete, adaos de balast, iar pe ultimul segment al tronsonului 3 umplutură de pământ. Lucrările au fost demarate la data de 27 martie 2019 iar stadiul fizic este de cca 25 %.

Se estimează ca în două săptămâni se se toarne stradul de asfalt pe tronsonul nr. 4 și apoi să se înceapă lucrările la tronsonul 3 în localitatea Izvoarele”, declara Marian Mina.

Un alt proiect important este „Reabilitare și modernizare DJ 603 Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoenești – Ianculești – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411) – lucrări rest de executat”, proiect în cadrul căruia se execută lucrări – accese proprietăți, terasamente în localitățile Stoenești și Naipu. Pe tronsonul cuprins între localitățile Schitu și Naipu s-au efectuat lucrări de supralărgire a drumului și săptămâna viitoare se va turna asfalt.

Despre proiectul “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”, preşedintele Mina preciza:

 “In baza documentatiei tehnice faza P.T.(proiect tehnic) modernizarea se va face distinct pe 2 tronsoane, cel cuprins între km 3+424 – km 11+600 pe raza UAT Oinacu și cel cuprins între km 11+600 – km 18+918 pe raza UAT Gostinu.

 Executantul a început lucrarea pe tronsonul al doilea de la km 18+918 pe raza localității Gostinu la data de 11 aprilie 2019.  S-a păstrat stratul de fundare existent și s-au decapat și îndepărtat straturile asfaltice conform proiect, pe ambele sensuri ale drumului pe un tronson în lungime de cca 5 km, de la km 18+918 până la km 13+900. Se lucrează intens la supralărgirea părții carosabile pentru a se asigura lațimea platformei drumului de 8 m. De asemenea s-a scarificat fundația existentă, se aduce aport de material după scarificare și se toarnă balast stabilizat înainte de stradul de asfalt.

Pe un segment de 1 km din tronsonul 2 în localitatea Gostinu s-a turnat balast stabilizat și asfalt. Stadiul fizic este de cca 12 %.”

“Modernizare drumul județean DJ 412C Ogrezeni(DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601” este un alt proiect aflat în portofoliul CJ Giurgiu, lucrările urmând a se executa pe un tronson în lungime de 3,907 km. La acest proiect s-au finalizat lucrările de proiectare la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție ,urmand  după aprobarea documentatiei tehnico economice fata P.T. – D E se se demareze lucrările de execuție.

Alte proiecte aflate în diferite stadii sunt:

1.“Reabilitare si modernizare DJ 411 Limita judet Calarasi-Hotarele-Isvoarele-Teiusu-Mironesti-Comana-Budeni-Branistari-Calugareni-Cranguri-Singureni-Iepuresti-Bulbucata-Podu Doamnei – Clejani  (DN 61); 44,451 km” – rest de executat.

S-au finalizat lucrările în localitățile Comana, Singureni, Crănguri, Clejani – aceese proprietăți, rigole carosabile, podețe tubulare și semnalizare, în prezent executandu se lucrări la accese proprietăți și acostamente în localitățile Brăniștari și Bulbucata. Se va continua cu lucrările în localitatea Podu Doamnei ce aparține de comuna.Clejani (accese proprietăți, rigole carosabile, podețe tubulare transversale, semnalizare și marcaje rutiere).

  1. „Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690, 9,690 km”

 S-a încheiat contractul de proiectare și execuție în luna aprilie a anului curent, se vor demara lucrările de proiectare PT și DE iar în luna iulie 2019 estimăm că se va finaliza proiectarea urmadn ca apoi sa se demareze lucrările de execuție.

3.Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca km 46+765 – 50+000, 3,235 km” se finanțează prin PNDL etapa II-a

De la data emiterii ordinului de începere în 25 martie 2019  și până în prezent s-au executat lucrări de frezare pe întregul tronson, fundație din piatră spartă, stadiul fizic fiind de cca 19%.

(JGR)