Începând cu 1 iunie 2022 devine OBLIGATORIU salariu minim de 3.000 de lei brut în sectorul agricol și industria alimentară.

0
475

În Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicată legea nr. 135/17.05.2022 pentru modificarea și competarea unor acte normative care conține proceduri referitoare la salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul agricol și în industria alimentară.

„Prin urmare, începând cu data de 1 iunie, vor fi operate și transmise în Revisal modificările salariale pe baza deciziilor emise de angajatori, într-un termen de 20 de zile.                                                                   

„Pe lângă o serie de facilități fiscale acordate angajatorilor, precum și salariaților din aceste două sectoare de activitate ale economiei naționale, potrivit reglementărilor cuprinse la art.I.-II. din acest act normativ, legiuitorul a statutat că, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. 1. din legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizatiile, sporurile și alte adausuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră”.

De asemenea, în perioada 01 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol și in industria alimentară, salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 de lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adausuri. 

Menționăm ca nerespectarea acestor prevederi din art.III din lege constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozitiilor art.260, alin.1, lit. „a” din Legea nr.53/2003 republicată, cu modificarile și competările ulterioare (amendă de la 300 la 2.000) și atrage anularea facilităților fiscale. 

Ca atare, începând cu data de 1 iunie 2022 vor fi operate și transmise în Revisal (registrul electronic de evidență a salariaților) modificările salariale intervenite prin efectul legii prin deciziile care vor fi emise de către angajatorii din sectorul agricol și industria alimentară, în termenul prevăzut de art. 4. alin. 3 din H.G.R. nr.905/2017 (n.r. – 20 de zile lucrătoare)”, se arată într-un comunicat al ITM Giurgiu.

(Jurnal)