contor_electric_5678987654_10893600Consumatorii de energie electrică pot primi bani de la furnizori dacă aceştia nu răspund la timp plângerilor sau întârzie să anunţe reconectarea după debranşarea pentru neplată. Cuantumul despăgubirilor depinde de cât de mare este întârzierea. Compensaţiile pe care consumatorii le pot obţine pornesc de la 100 de lei şi cresc cu câte 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere. 

 

Se vor plăti de fiecare dată când furnizorul de energie electrică nu respectă termenele stabilite prin ordin de ANRE. 

 

Practic, furnizorii trebuie să răspundă în cel mult 5 zile oricărei plângeri legate de factură. În cel mult 4 ore trebuie să anunţe decizia de reconectare pentru un consumator debranşat în caz de neplată şi care şi-a acoperit datoriile. 

Promptitudinea cu care furnizorul le răspunde consumatorilor se transmite ANRE şi trebuie să rămână pe propriul site timp de 3 ani, astfel încât un client care îşi alege sau îşi schimbă furnizorul să afle cum se poartă cu clienţii.

(Jurnal)