În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș!

0
387

Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar 2022-2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Trebuie știut că în cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

  • să transmită/ să depună la sediul caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 septembrie 2022 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);

  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 – adeverința în original din care să rezulte că, în anul universitar 2022-2023 , este înscris și urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

În cazul neprezentării până la 25 octombrie 2022, a adeverinței în original, drepturile de pensie de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Mai jos puteți descărca adeverința necesară obținerii pensiei de urmaș:

Succes în noul an școlar!

(Jurnal)