Înaintea începerii noului an şcolar, sâmbătă, 7 septembrie 2019, în al cincilea an consecutiv, preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, profesor universitar doctor Mariana Iancu, pe platoul din faţa sediului asociaţiei de pe bulevardul Bucureşti din Giurgiu, a donat ghiozdane şi rechizite şcolare-caiete de matematică, caiete dictando, caiete de biologie-geografie, blocuri de desen, acuarele, truse de geometrie, pixuri şi creioane la 15 copii nevoiaşi, defavorizaţi social, cu risc de abandon şcolar. Aceste donaţii s-au făcut în cadrul proiectului ˮNU ABANDONAŢI ŞCOALA!ˮ din PROGRAMUL SOCIO-EDUCAŢIONAL PENTRU COPII ŞI TINERET al asociaţiei pentru anul 2019. De asemenea, în cadrul acestui proiect, prof. univ. dr. MARIANA IANCU a purtat convorbiri individuale şi de grup cu copiii şi părinţii prezenţi, de conştientizare a lor cu privire la importanţa educaţiei atât pentru viaţa lor viitoare, cât şi pentru ţară, convorbiri de consiliere psihopedagogică, elevii fiind îndemnaţi să nu abandoneze şcoala, să înveţe carte, să obţină rezultate bune şi foarte bune, astfel încât să poată avea o meserie, o profesie în viitor.

Toţi copiii participanţi au completat câte un test de aptitudini profesionale, rezultatele evaluării lor fiind discutate cu fiecare elev în parte de către preşedinta asociaţiei, prof. univ. dr. MARIANA IANCU, contribuindu-se prin administrarea lor la reducarea riscului de abandon şcolar, la consilierea şi orientarea lor şcolar-profesională. Toate acţiunile s-au desfăşurat pentru a se veni în sprijinul unor copii nevoiaşi, proveniţi din grupuri sociale defavorizate, de familii sărace, cu mai mulţi copii, cu părinţi fără serviciu, familii de etnie romă.

Elevii aflaţi în risc de abandon şcolar au fost identificaţi de unii membri ai asociaţiei, dar şi de voluntari de la şcolile partenere din municipiul GIURGIU şi le mulţumim pe această cale, copiii respectivi fiind elevi defavorizaţi social de la Şcoala ˮSFÂNTUL GHEORGHEˮ, Şcoala ˮMIRCEA CEL BĂTRÂNˮ, Liceul Tehnologic ˮION BARBU”, Şcoala ˮEMIL GULIANˮ din Giurgiu.

În cadrul activităţii de proiect din 7 septembrie 2019, la care a participat şi doamna directoare a departamentului de educaţie şi cultură al asociaţiei, Cristina Ghizdăreanu Ştefănescu, adulţii prezenţi, părinţi şi profesori, au completat câte o fişă de agendă publică pentru identificarea unor probleme sociale şi comunitare ale lor, în vederea semnalării acestora la instituţiile abilitate ale statului. Unele dintre problemele identificate sunt corelate cu domeniul educaţional, ca de exemplu, lipsa psihologului din şcoli, sprijinul insuficient din partea autorităţilor pentru instituţiile de învăţământ în pregătirea începerii anului şcolar, dar şi subfinanţarea învăţământului.

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU face apel la instituţiile abilitate ale statului român să sprijine domeniul Educaţiei, să asigure finanţarea legală de 6% din Produsul Intern Brut al României, conform Legii Educaţiei Naţionale, să asigure fondurile necesare pentru începerea noului an şcolar în bune condiţii, cu şcoli igienizate şi dotate material, în care să funcţioneze psihologi, dar şi pentru susţinerea elevilor defavorizaţi social, astfel încât să se contribuie la prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA le urează tuturor elevilor un an şcolar în care munca lor şcolară să fie încununată de note mari, de succes şi reuşită la examenele naţionale, un nou an şcolar în care să mai adauge cunoştinţe teoretice şi practice la temelia unei foarte bune pregătiri pentru viaţă, iar cadrelor didactice, asociaţia le urează un nou an şcolar plin de sănătate, bucurii şi satisfacţii profesionale!