IMPORTANT de la AJOFM Giurgiu: Cum se poate beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic…

0
1286

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu  face cunoscut faptul că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, în timpul stării de urgență (16 martie – 14 aprilie 2020), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii prevazuti la lit. b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Etapele  pe care angajatorii le vor parcurge pentru a putea solicită indemnizația pentru suspendarea temporară:

Etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii și operarea acestora în REVISAL)

Etapa 2 – obținerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru angajatorii menționati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

sau

Declarație pe propria răspundere a administratorului din care să reiasă faptul că, angajatorul înregistrează o DIMINUARE A INCASĂRILOR din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 și nu are capacitatea financiară pentru a plăti toți salariaăii, pentru angajatorii mentionați la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)

 

Etapa 3 – solicitarea indemnizației pentru somaj tehnic prin depunerea la AJOFM Giurgiu a următoarelor documente:

Angajatorii mentionați la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

1) Certificatul de Situație de urgenta

2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 3 – OUG 30/2020)

Angajatorii menționați la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020

1) Declarație pe propria răspundere a administratorului (Ordin Președinte ANOFM)

2) Cerere (anexa 2 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 3 – OUG 30/2020)

Documentele se depun incepand cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 si cu 01 Mai 2020 pentru perioada 01-14 Aprilie 2020

Documentele menționate mai sus se vor depune în format electronic la adresa de e-mail: giurgiu@anofm.gov.ro sau letric, prin poșta/curier la adresa Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 202/5D, mezanin, jud. Giurgiu.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel la care cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare referitor la modalitățile de acordare a șomajului tehnic – 021/4444-000, număr cu tarif normal.

De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, la nivel teritorial, pune la dispoziție numărul de telefon: 0721445756 sau la adresa de e-mail: giurgiu@anofm.gov.ro.