extrase-de-carte-funciara-online-650x435Conducerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) propune modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară astfel încât extrasul de carte funciară pentru informare să poată fi obţinut şi plătit prin mijloace electronice.

Cetăţenii nu vor mai trebui să se deplaseze la oficiile ANCPI pentru a obţine extrase de carte funciară de informare. Potrivit unei propuneri de ordin a şefului ANCPI, Radu Codruţ Ştefănescu, pentru modificarea Ordinului 700/2014, ”extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral – juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Extrasul eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară şi reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral şi cartea funciară, valabilă la data generării”, spune ordinul de modificare care aşteaptă aprobarea şi care s-a  aflat în dezbatere publică până  la jumătatea lunii februarie.

Sistemul poate fi accesat la adresa http://epay.ancpi.ro şi presupune înregistrarea doritorilor. Tarifele nu vor fi modificate, astfel că un extras de carte funciară de informare va continua să coste 20 de lei. Noile modele de extrase vor conţine precizarea că sunt emise în sistem electronic şi că sunt valabile inclusiv în faţa notarilor.                 

 (Jurnal)