În reuniunea comună a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, se va dezbate miercuri, 1 septembrie 2021, subiectul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul agricol al UE.

Dezbaterea are loc în contextul obiectivului UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Raportul Curții Europene de Conturi (CEC) din luna iulie concluzionează că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură nu au scăzut semnificativ, deși UE a alocat în perioada 2014-2020 peste 100 de miliarde de euro din fondurile Politicii Agricole Comune (PAC) pentru acțiunile climatice, adică 26 % din bugetul PAC.

Agricultura generează 13,3 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, aproximativ 50% dintre acestea provenind din sectorul creșterii animalelor (în principal metan), urmate de emisiile generate de fertilizarea solului 36% și exploatarea și schimbarea destinației terenurilor 14%.

Până în 2035, UE trebuie să atingă neutralitatea climatică în sectoarele agriculturii, exploatării terenurilor și silviculturii, conform pachetului de propuneri legislative „Fit for 55%” propus de Comisia Europeană în luna iunie. Sunt cuprinse aici și celelalte emisii agricole în afara CO2, cum ar fi cele generate de utilizarea îngrășămintelor și de creșterea animalelor.

În acest scop, noua Politică Agricolă Comună, care va intra în vigoare în 2023, va dedica 25% din bugetul său programelor ecologice, respectiv plăților suplimentare către fermierii care adoptă practici benefice pentru climă și mediu, precum: agricultura ecologică, agricultura de precizie, rotația culturilor, conservarea solurilor bogate în carbon și protejarea zonelor umede și a turbăriilor. Totodată, noua PAC va crește cota din finanțarea pentru dezvoltare rurală care urmează să fie cheltuită pentru intervenții ecologice” – comunică europarlamentarul, Dan MOTREANU.

(Dan Motreanu – europarlamentar PNL)