maxresdefaultDeși în Japonia jocul kendama este popular de mai bine de 300 de ani, în România a început să fie cunoscut abia de opt ani. Totuși kendama a devenit un joc practicat de foarte mulți elevi , în unele orașe el fiind chiar  interzis…

Paradoxal în Japonia, locul de unde se crede că provine kendama, jocul este promovat cît mai mult în rândul copiilor, iar Ministerul Educației contribuie chiar  la publicarea unei cărți despre această jucărie și modul în care ea poate fi folosită corect.

Kendama, jucăria din lemn cu una sau cu trei cupe în care poți să prinzi o min­ge, a fost inventată pentru co­or­do­na­rea mișcărilor corpului cu privirea. Ministerul Educației, Spor­tului și Culturii din Japonia a or­ga­ni­zat în anul 1876 o competiție de ken­dama la care pu­teau să participe copii din școala generală. Con­cursul s-a organizat de atunci în fiecare an și a devenit popular și în restul lu­mii.

De aici a plecat și ideea că ju­căria a fost inventată în Japonia, dar pro­ve­niența sa adevărată nu este cu­nos­cută. Acest lucru se da­to­rează faptului că prin secolul al XVI-lea exista un obiect ase­mă­nă­tor, doar că se nu­mea bilboquet și era formată dintr-un mîner și o sin­gură cupă în care putea fi prin­să bila. Se pare că aceasta era folo­si­tă pentru amuzamentul aristo­cra­ților din curțile regale.

În America, forma jocului era diferită de la o zona la alta. În par­tea de nord, bila a fost înlocuită de un inel și era jucat de cele mai mult ori de către bărbați pentru a cu­ceri fe­me­ile. O versiune mai com­­pli­ca­tă a kendamei se gă­sea în Cali­for­nia, unde obiectul dispunea de 17 inele înșirate pe o frînghie, iar punctajul cel mai ridicat se obținea atunci cînd inelele cele mai în­de­păr­tate e­rau băgate în vârful ju­că­riei. Ken­da­ma preis­to­rică, găsită în această zonă, era confecționată din lemn și cranii de iepure în care erau făcute mai mul­te găuri pentru ca prinderea să fie mai dificilă. Și bățul care se află fix în capătul jucăriei era mai gros tot din același motiv.

În concluzie kendama a devenit un joc atractiv atât pentru copii cât și pentru adulți în ultima vreme, deseori văzând chiar și la Giurgiu persoane de vârste diferite (în majoritate tineri)  care mânuiesc această jucărie care îi smulg din fața calculatoarelor și mai ales le distrage atenția de la tastatura telefoanelor mobile, devenite nocive cu adevărat…!

(Jurnal)