În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean de astăzi, cele mai multe puncte de pe ordinea de zi au vizat reabilitări şi modernizări ale drumurilor judeţene.

Printre acestea, a fost prinsă o rectificare cu circa două miliarde de lei vechi pentru reabilitarea DJ 412, dar şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local (cu 529.888 lei) a lucrărilor de reabilitare a 8,54 km din DJ 412 A Ogrezeni – Malu Spart.

Alături de proiectele care au vizat drumurile judeţene, aleşii judeţului au mai avut de aprobat modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cel al serviciului social de cazare – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Valea Bujoriului, precum şi acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de 22,9 mp pentru Asociaţia „22 Decembrie” Giurgiu.

(Jurnal)

1 COMENTARIU