DREPT LA REPLICĂ: Primarul Adrian ANGHELESCU răspunde acuzelor publicației online Opinia Giurgiuveanului

0
649

În publicaţia online „Opinia Giurgiuveanului” de luni, 10.01.2022, a fost postat articolul „Primăria Giurgiu, al doilea an pe excedent bugetar (Cri, cri, cri, primar gri…)”, ce conține informații false și aduce deservicii Primăriei municipiului Giurgiu, implicit conducătorului acesteia.

În acest sens, am primit la redacție următorul:

DREPT LA REPLICĂ,

Articolul pe care l-ați publicat în vederea informării opiniei publice cu privire la excedentul bugetar aprobat de consilierii locali, în ședința extraordinară din data de 6 ianuarie 2022, conține exprimări care au drept scop defăimarea primarului și care, în același timp, aduc prejudicii de imagine Primăriei municipiului Giurgiu.

În considerarea frazei „Este însă de neînțeles, de ce din acești bani nu s-a plătit suma pentru pierderile CET din 2020, mai ales că exista o hotărâre în acest sens”, pentru o corectă informare a giurgiuvenilor vă aduc la cunoștință că, suma de 500.000 lei la care faceți referire este aferentă pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat pentru anul 2021, nu 2020, așa cum ați scos în evidență. Factura privind pierderile pe anul 2020 a fost emisă și înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu în data de 11.10.2021, aceasta fiind achitată cu ordinele de plată nr.1 și 3 din data de 13.10.2021, respectiv 17.11.2021.

De asemenea, sublinez că au fost depuse eforturi considerabile pentru devansarea datei ședinței extraordinare, în ziua de 6 ianuarie 2022, aceasta fiind programată în data de 7 ianuarie 2022, tocmai pentru a urgenta supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind utlizarea excedentului bugetar pe anul 2021, în care este cuprinsă și suma de 500.000 lei.

Suma de 500.000 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat pe anul 2021, a fost virată în aceeași zi (06.01.2022) societății Uzina Termoelectrica Production, conform facturii nr.68/27.12.2021, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu în data de 28.12.2021. Anunțul privind viramentul acestei sume, precum și a sumei de 523.093 lei aferentă consumului de energie termică pentru unitățile de învățământ, provenită din sume TVA, cu drept de utilizare în data de 7 ianuarie 2022, a fost făcut pe pagina oficială a Primăriei în data de 5 ianuarie 2022.

Referitor la sumele rămase în sold, și aici mă refer la suma de 5.557.357,39 lei, neincluzând suma de 500.000 lei, pe care am virat-o imediat ce a fost aprobat proiectul de hotărâre, o mare parte dintre acestea are destinație specială, ca atare nu poate fi utlizată în alte capitole bugetare, după cum urmează:

I. Proiecte cu Finanțare Europeană Nerambursabilă, 5.089.057,03 lei, din care:

– Proiect servicii publice digitalizate – 19.290,77 lei;

– Proiect anvelopare Școala nr.5 – 7.121,66 lei;

– Proiect reabilitare Grădinița nr.3 – 59,30 lei;

– Proiect anvelopare Școala Mihai Eminescu – 11.522,78 lei;

– Proiect școala Mihai Eminescu – 132.156,64 lei;

– Proiect coridor Pan-European de transport nr.7 – 605.078,12 lei;

– Proiect anvelopare Ansamblul 3 – 226.637,25 lei;

– Proiect anvelopare Ansamblul 5 – 4.725,41 lei;

– Proiect Coridor Estic – 92.453,35 lei;

– Proiect Coridor Vestic – 1.302.825,99 lei;

– Proiect TEN-T – 527.753,79 lei;

– Proiect Coridor Central – 1.932.165,97 lei;

– Proiect Cetate – 47.085,00 lei;

– Proiect Grădinița nr.9 – 102.000,00 lei;

– Proiect Școala nr.10 – 4.714,00 lei;

– Proiect Liceul Ion Barbu – 73.440,00 lei.

*Toate aceste sume au destinaţie specială şi vor fi utilizate în anul 2022, în măsura executării lucrărilor și a emiterii facturilor de către firmele contractate.

II. Taxa de habitat – 146.582 lei

*Conform legii, această sumă are destinație specială achitarea serviciilor prestate de operatorul care asigură salubrizarea în municipiu.

III. Cheltuieli de investiții pentru insfrastructură – 321.718, 36 lei

*Conform prevederilor legale, această sumă este cuprinsă în secțiunea cheltuieli de dezvoltare.

Aşadar, subliniez că închiderea anului financiar cu excedent bugetar este un lucru pozitiv care nu ar fi trebuit să atragă oprobriul presei și pentru că prevăd un articol de acest gen şi la începutul anului 2023, vă asigur că voi veni şi atunci cu argumente edificatoare, bazate pe documente şi fapte concrete.

Constat cu regret și mâhnire că, în continuare, emiteți aceleași judecăți de valoare, lipsite de fundament legal și neargumentate cu documente care să ateste veridicitatea afirmațiilor, pentru redacția dumneavoastră această abordare jurnalistică devenind o cutumă. De asemenea, doresc să precizez că prin intermediul textelor pe care le aduceți în atenția opiniei publice, nu îl denigrați doar pe primarul Adrian Anghelescu, ci aduceți deservicii întregului colectiv al Primăriei municipiului Giurgiu.

Am speranța că și de această dată, pentru o informare corectă a cetățenilor, veți publica acest drept la replică.

Adrian ANGHELESCU

Primarul Municipiului Giurgiu