Poliția giurgiuveană verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară își respectă obligațiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanța competentă.

 Astfel, luni 4 iunie, polițiștii giurgiuveni au verificat prezența la sediul organului judiciar, conform graficelor de supraveghere, a unui număr de 41 de persoane, față de care instanța a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe raza municipiului Giurgiu. Persoane 

De asemenea au întocmit documentele necesare în vederea sesizării organelor judiciare cu privire la încălcarea programului de prezentare la semnătură de către două persoane, ambele din municipiul Giurgiu, persoane aflate sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Polițiștii reamintesc că măsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciară presupun obligații în sarcina persoanelor față de care au fost dispuse, iar în situația nerespectării se sesizează instanța competentă.

Ce înseamnă plasarea persoanei juridice sub ”supraveghere judiciară”

Această pedeapsă complementară reprezintă o noutate a Codului penal în vigoare faţă de Codul penal anterior. Ea este reglementată în art. 144 din Noul Cod Penal şi constă în desemnarea unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioadă de la unu la 3 ani, desfăşurarea activităţii ce a ocazionat săvârşirea infracţiunii.

Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni.

În cazul în care instanţa constată că sesizarea este întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu cea a suspendării activităţii persoanei juridice.

Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii, şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.

Conţinutul pedepsei include două categorii de obligaţii:

– să accepte desfăşurarea activităţii sale sub supravegherea unui mandatar desemnat de organul judiciar, pe o perioadă de la unu la 3 ani;

– să ia măsuri de prevenire a comiterii de noi infracţiuni în cadrul desfăşurării activităţii ce a ocazionat săvârşirea infracţiunii.

Problema care se ridică este aceea a persoanelor care pot fi mandatar judiciar. în primul rând. trebuie arătat că aceste persoane sunt desemnate de către instanţa de judecată cu ocazia aplicării pedepsei complementare. Tocmai de aceea lor li se spune mandatar judiciar, adică desemnat de instanţă.

(Jurnal)