DOAR 72 de candidați au obținut note peste 7 la concursul de titularizare în județul Giurgiu

0
290

„Rezultatele obținute de cadrele didactice din județul Giurgiu care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

• Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 32,87% (în scădere, față de sesiunea 2020  – 47,13%) .
• Un candidat a obținut nota 10, iar 71 candidați au obținut note între 7 și 9,99.
• Procentajul notelor între 5 și 7 este de 36,98%, în creștere comparativ cu anul trecut (32,59%).

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august”- comunică Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

(Jurnal)