Comunicat de presă: OCPI Giurgiu

0
892

Primarii a 32 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Giurgiu și-au exprimat intenția de a începe sau continua înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu.

OCPI Giurgiu a transmis celor 32 de primării eligibile contractele pentru cea de-a șaptea etapă de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților. Documentele trebuie semnate în cel mult 60 de zile și au un termen de valabilitate de 18 luni.

Ulterior, primăriile vor avea la dispoziție alte 60 de zile pentru a încheia contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale.

În anul 2021, suma alocată fiecărei primării este de cel mult 160.000 de lei. În cadrul Finanțării VII, primăriile din județul Giurgiu au la dispoziție peste cinci milioane de lei.

Lucrările de realizare a planului cadastral, de înscriere în cartea funciară și dezbaterea succesiunilor pentru imobilele care au făcut obiectul înregistrării sistematice în cadrul PNCCF sunt gratuite pentru cetățeni.

Banii vor fi virați în conturile primăriilor după deschiderea noilor cărți funciare aferente imobilelor recepționate.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

Persoană de contact: Mirela-Lorelai DOBRESCU, purtător de cuvânt

Tel.: 0721.245.244

E-mail: mirela.dobrescu@ancpi.ro

UAT-URI ELIGIBILE FINANTAR

E VII – PNCCF

Nr. Crt.

UAT Județul Giurgiu

cod SIRUTA

Tip UAT

Alocare bugetară solicitată de UAT pt. FIN VII

1

ADUNAȚII-COPĂCENI

100781

comuna

160,000

2

BOLINTIN-VALE

101190

oras

160,000

3

BULBUCATA

101519

comuna

160,000

4

BUTURUGENI

101617

comuna

160,000

5

CĂLUGĂRENI

101662

comuna

160,000

6

COSOBA

179748

comuna

160,000

7

CREVEDIA MARE

102348

comuna

160,000

8

FLOREȘTI-STOENEȘTI

102794

comuna

160,000

9

GĂISENI

103087

comuna

160,000

10

GĂUJANI

103194

comuna

160,000

11

GIURGIU

100521

municipiu resedinta de judet

160,000

12

GOGOȘARI

103309

comuna

160,000

13

GOSTINU

103354

comuna

160,000

14

GREACA

103470

comuna

160,000

15

HERĂȘTI

179757

comuna

155,000

16

HOTARELE

103639

comuna

160,000

17

ISVOARELE

179766

comuna

160,000

18

IZVOARELE

103899

comuna

160,000

19

JOIȚA

103997

comuna

160,000

20

MÂRȘA

104225

comuna

160,000

21

MIHĂILEȘTI

104136

oras

160,000

22

OGREZENI

104485

comuna

160,000

23

PUTINEIU

104715

comuna

160,000

24

RĂSUCENI

104788

comuna

160,000

25

ROATA DE JOS

104831

comuna

160,000

26

SĂBĂRENI

179775

comuna

160,000

27

STOENEȘTI

105348

comuna

160,000

28

TOPORU

154709

comuna

160,000

29

ULMI

105623

comuna

160,000

30

VALEA DRAGULUI

105776

comuna

160,000

31

VÂNĂTORII MICI

105972

comuna

160,000

32

VĂRĂȘTI

105874

comuna

160,000

TOTAL

5,115,000

 (Jurnal)