Directorul Direcției județene pentru Agricultură Giurgiu, Petra Ochișor, ne preciza faptul că Ministerul Agriculturii a decis să ofere un sprijin în valoare de 15 milioane lei pentru producția strugurilor de masă. Această hotărâre a fost adoptată în Ședința Guvernului din 16 iunie 2022. 

Directorul DAJ Giurgiu mai spunea că în acest fel se vine în sprijinul fermierilor giurgiuveni, județul nostru având un mare potențial în acest sens.

Petra Ochișor menționa că scopul este acela de a-i impulsiona pe producători să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan local, măsura urmând a fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde s-au direcționat sume atât pentru cei care produc struguri, cât  și pentru depozitarea producției.

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească însă o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel:

– să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv;

– să obțină o producție de minim 6.000 kg/ha struguri de masă;

– să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

– să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Directoarea DAJ Giurgiu, Petra OCHIȘOR mai spunea că cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

(Jurnal)