Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu (DAJ), organizează cursuri de calificare profesională.

0
664

Cursurile se desfășoară la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu, str. Ghizdarului, nr. 1, telefon: 0246212038

Organizarea cursurilor de pregătire profesională este suportată de la bugetul de stat – ne spunea directorul Direcției, Petra Ochișor, dar și prin contribuție proprie a cursanților conform ordinului nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Valoarea unui curs este de 400 lei, suma care reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul de formare profesională.

Numărul de participanți la un curs de calificare este de maxim 28 cursanți.

Cursurile de calificare se desfășoară pe parcursul a 360 ore din care: 150 ore pregătire teoretică, 210 ore pregătire practică.

Cursurile se încheie cu examenul de absolvire ce constă într-o probă scrisă și o probă practică, ne mai preciza directorul DAJ Giurgiu.

La absolvire se eliberează un certificat de calificare profesională însoțit de o anexă denumită Supliment descriptiv al certificatului în care se precizează competențele profesionale dobândite.

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu, conform Hotărârii nr. 1064/2013 privind normele metodologice de aplicare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilot permanente, Legea nr. 86/2014 privind aprobarea OUG nr. 34/2013, HG nr. 78/2015 privind aplicarea normelor metodologice OUG nr. 34/2013, întocmește proiectele de amenajamente pastorale pentru pajiștile naturale deținute de localitățile din județul Giurgiu, ne mai spunea Petra Ochișor.

Proiectele de amenajamente pastorale trebuie să cuprindă următoarele elemente:

– Descrierea situației geaografice, topografice și planul parcelat al pajiștilor aflate pe teritoriul UAT-urilor;

– Descrierea solului și a florei;

– Capacitatea de pășunat a pajiștei;

– Lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor;

– Planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative.

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu a elaborat un număr de 26 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafață aferentă de 4911,2 ha în vederea organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente.

În anul 2019 au rămas de elaborat un număr de 27 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafață aferentă de 5845 ha.

“DAJ Giurgiu întocmește documentația pentru eliberarea avizelor consultative în vederea obținerii atestatului de producător pentru un număr de 42 localități din județul Giurgiu”,- ne mai spunea directoarea Ochișor.

Pentru alte localități eliberează avize consultative structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură.

DAJ Giurgiu a identificat un număr de 109 potențiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014-2020, asistență tehnică și consiliere în accesarea de fonduri europene.

DAJ Giurgiu a elaborat un număr de 8 proiecte. Submăsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici în valoare de 120.000 euro.

Care sunt celelalte activități agricole desfășurate de Specialiștii DAJ Giurgiu

– Programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate conform H.G. nr. 39/2017.

TOTAL cereri aprobate – 1813

– Schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.

TOTAL cereri aprobate – 16

– Schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și /sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc.

TOTAL dosare – 19

– Participarea la comisii de fond funciar și calamități naturale.

– Informarea și diseminarea Planului de măsuri pentru prevenirea introducerii virusului pestei rumegătoarelor mici în România.

– Informarea și diseminarea Managementului integrat al dăunătorului Tuta absoluta în cultura de tomate în spații protejate.

– Informarea și diseminarea privind Măsurile pentru combaterea ambroziei.

– Informarea și diseminarea privind pesta porcină africană (manifestare, măsuri, prevenire).

– Informarea și diseminarea privind, aplicarea ordinului MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale.

(Jurnal)