Direcția de Asistență Socială Giurgiu face precizări utile pentru solicitanții tichetelor sociale de grădiniță

0
217

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale an școlar 2022-2023, din acest motiv vă prezentăm condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți, pentru acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, conform Legii 248/2015, modificată și actualizată prin Legea 49/2020:

Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

Prin excepție, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Tichetele sociale au valoarea de 105 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie –iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate care pot fi de 2 feluri: învoiri (maxim 3 zile pe lună) și absențe medicale (motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii.

Pentru anul școlar 2022-2023, dosarele se pot depune la punctul de lucru care se află la sediul Cantinei de Ajutor Social str. 1 Decembrie 1918 nr. 83, începînd cu data de 12 septembrie 2022.

Documente necesare pentru obținerea tichetelor sociale sunt: dosar cu șină, cerere tip, copie acte de de identitate ale tuturor membrilor familiei, adeverință înscriere grădiniță, adeverință eliberată de către Direcția de Asistență Socială Giurgiu din care rezultă că familia este beneficiară de alocația de susținerea familiei.

Se pot obține informații suplimentare în intervalul orar 08:00-16:00 de luni până joi și vineri 08:00-14:00 la numărul de telefon 0246/223613.” se arată într-un comunicat de presă primit pe adresa redacției de la Direcția de Asistență Socială Giurgiu.

(Jurnal)