Din cei peste 800 de candidați înscriși în concurs  pentru ocuparea unui post de polițist de frontieră la ITPF Giurgiu, au mai rămas mai puțin de jumătate!

0
407

admitere2_bigÎncepând cu data de 27.09.2016, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a inițiat procedurile de ocupare, prin concurs, a unor posturi vacante de ofițeri şi agenți de poliție în vederea completării deficitului existent la nivelul instituţiei.

Astfel, pentru ocuparea, prin încadrare directă, a 73 posturi vacante de agenţi de poliţie prevăzute la Compartimentele Ture Serviciu, s-au înscris 860 de candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzute în cadrul Inspectoratului Teritorial al Polţiei de Frontieră Giurgiu.

Dintre aceștia, în urma testării psihologice 408 au fost declarați apți.  Totodată, pentru locul de ofiţer la compartimentul financiar s-au înscris 39 candidaţi, dintre care 27 s-au prezentat la testarea psihologică, 22 persoane fiind declarate apte.

          Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic, informaţii complete privind desfăşurarea celorlalte probe de concurs şi criterii de departajare, tematica şi bibliografia necesare susţinerii concursului/examenului sunt postate pe pagina de internet a Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, www.ijpfgiurgiu.ro, precum şi la avizierul unităţii.

Candidații care au trecut testul psihologic se vor prezenta la sediul unității, pentru a le fi eliberate trimiterile pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.  

Această activitate, care presupune completarea deficitului existent la nivelul P.F.R., se înscrie în obiectivele instituţiei de creştere a capacităţii de acţiune la nivelul structurilor teritoriale şi, implicit, întărirea componentei operative a Poliţiei de Frontieră.

(Jurnal)