Deputatul PSD Giurgiu, Elena Dinu, anunță investiții importante în infrastructura de sănătate publică prin PNRR

0
619

Deputatul PSD de Giurgiu, Elena Dinu anunță că investițiile preconizate a fi derulate, în perioada următoare, în domeniul sănătății, au intrat în linie dreaptă, în urma aprobării Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12 – Sănătate, din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Național de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), precum şi a Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din PNRR.

„Aprobarea Hotărârii de Guvern este o veste excelentă pentru întreg sistemul național de sănătate, printre obiectivele scontate, din lista inițială de 49 cuprinsă în PNRR, fiind prioritizarea finanțării a minim 25 de obiective de investiţii în infrastructura spitalicească publică.

Conducerea PSD a Ministerul Sănătăţii va stabili, în perioada imediat următoare, obiectivele de investiţii principale din PNRR, care vor fi selectate în urma aplicării criteriilor de eligibilitate. De asemenea, vor fi definitivate cele minim 25 de investiții aflate pe lista PNRR, după analizarea criteriilor de ierarhizare emise în acest sens.

Practic, aceste investiții vor fi stabilite în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar valoarea însumată trebuie să se încadrează în bugetul total alocat investiţiilor, la capitolele Infrastructură spitalicească publică nouă şi echipamente şi aparatură medicală.

În paralel, Ministerul Sănătății a demarat procedura de evaluare a infrastructurii IT a unităților spitalicești din țară, în vederea optimizării programelor de digitalizare cu nevoile reale din spitale. Scopul acestora este contribuția directă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, o mai bună administrare şi management al serviciilor de sănătate.

Apreciez demersul ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, de a institui un proces complex de digitalizare, atât la nivel central, cât și în cadrul spitalelor din țară, care presupune achiziționarea și instalarea de echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe, licențe, dezvoltare de aplicații informatice, instruirea personalului tehnic la nivel local.

Sunt încrezătoare că vom reuși implementarea proiectelor vitale din domeniul sănătății, astfel încât acestea să conducă la finanțarea obiectivelor de investiții în directă corelare cu necesitățile reale și adaptate la particularitățile generale și specifice ale sistemului și, în final, la creșterea calitativă a serviciilor medicale oferite românilor.”

(Cristina Elena Dinu- deputat PSD GIURGIU)