NjMwJmhhc2g9ZmJmMzgyZTdlYmM5NTZmYTI0MzE2YmE0M2JhOTM1ZmE=.thumbConform unui comunicat al Primăriei Municipiului Giurgiu, începând cu data de 1 iunie se instituie obligativitatea plăţii unei taxe speciale de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, după cum urmează:

– Autovehicule şi utilaje cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 şi 15 tone – 60 de lei pe zi, sau 300 de lei pentru zece zile, sau 500 de lei pentru 20 de zile, sau 700 de lei pentru 30 de zile

– Autovehicule şi utilaje cu masa maximă autorizată peste 15 tone – 70 de lei pe zi, sau 400 de lei pentru zece zile, 700 de lei pentru 20 de zile, sau 900 de lei pentru 30 de zile.

Proprietarii şi/sau deţinătorii legali ai mijlocului de transport au obligativitatea achitării acestei taxe, fie on line, în toate benzinăriile OMV şi Petrom din România sau judeţul Giurgiu (situate în comuna Vânătorii Mici şi municipiul Giurgiu – benzinării OMV sau în municipiul Giurgiu – Petrom), direct sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, sau direct la agenţii economici aflaţi în relaţie contractuală cu Primăria Municipiului Giurgiu.

  „Agenţii economici interesaţi de colaborarea cu Primăria Municipiului Giurgiu în vederea încasării taxei de liberă trecere sunt rugaţi să se adreseze Direcţiei de Servicii Publice, Domnului Raşia Marian, Consilier, telefon 0246/213.588, fax 0246/215.405, responsabil cu procedurile de lucru privind încasarea taxelor de acces şi libera trecere .

Comisionul acordat pentru serviciul de încasare este de 5% din valoarea sumelor încasate.”, se precizează în comunicatul municipalităţii.

De asemenea, de menţionat este faptul că autovehiculele supuse restricţiei de circulaţie, pentru care nu se plăteşte taxa de liberă trecere, au la dispoziţie rute ocolitoare, după cum urmează: Strada Gloriei, Drumul Serei (drumul de centură adiacent Penitenciarului Giurgiu), Şoseaua Ghizdarului, Şoseaua Alexandriei, Drumul P1 – P2, Strada Aleea Plantelor, Strada Unirii, Şoseaua 1 Decembrie 1918 (segmentul cuprins între intrarea municipiului, dinspre Vamă, până la intersecţia cu Şoseaua Prieteniei), Şoseaua Prieteniei.

Introducerea acestei taxe de liberă trecere are la bază Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 173 din 12 mai 2017.

 (Jurnal)