b 2 (1) (1)În ziua de 31 ianuarie 2017, la sediu Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, s-a desfășurat ședința festivă în care a fost evaluată activitatea inspectoratului pe anul 2016.

 Anul 2016 a fost caracterizat de efortul general de modernizare a Poliţiei Române, pentru a răspunde priorităţilor actuale rezultate din calitatea de stat membru al U.E. pe de o parte şi pe de altă parte de activităţi şi acţiuni în vederea viitoarei aderări a României la Spaţiul Schengen.

Activitatea structurilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu  s-a înscris în procesul de reformă al Ministerului Afacerilor Interne, atât sub aspect conceptual cât şi organizaţional, fiind dirijată pe principii şi concepte de schimbare instituţională şi optimizare a resurselor.

Intrarea  în  spaţiul Uniunii Europene, cât şi eforturile de aderare la Spaţiul Schengen au dus la adoptarea unor politici manageriale eficiente, de susţinere continuă şi dezvoltare a proiectelor iniţiale şi ulterioare, întreaga activitate fiind raportată la dimensiunea  Uniunii Europene.

                                                                              ***

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.

b 2 (2)Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale.

Utilizarea Sistemelor Informatice Schengen şi cel integrat de securizare a frontierei, ce asigură implementarea modelului celor 4 filtre (măsuri în ţări terţe, cooperarea cu statele vecine, controlul frontierelor şi măsuri de control în interiorul spaţiului comun, inclusiv returnarea).

Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Creşterea capabilităţilor din teren, de verificare şi de aplicare a măsurilor specifice, în cazul situaţiilor prevăzute de Convenţia Schengen şi de celelalte acte.

În numerele viitoare vom reveni cu aspecte notabile din raportul complet al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu .

(Jurnal)