Dan Motreanu precizează că în cadrul Comisiei Europene s- a lansat Codul de conduită al UE pentru practici comerciale și de marketing în sectorul alimentar, ca parte a strategiei „De la fermă la consumator”.

Prezentul cod a fost elaborat în colaborare cu numeroase asociații și întreprinderi din sectorul alimentar al Uniunii Europene și are rolul de a spori disponibilitatea și accesibilitatea unor opțiuni alimentare sănătoase și durabile, care să contribuie la reducerea impactului sectorului alimentar asupra mediului.

Codul cuprinde două niveluri de angajamente:

Asociații din UE: un set de șapte obiective, pentru acțiuni care promovează trecerea către modele de consum sănătoase și durabile. Scopul este acela de a îmbunătăți impactul operațiunilor de prelucrare a alimentelor, al activităților de comerț cu amănuntul și al serviciilor de alimentație asupra mediului și de a îmbunătăți sustenabilitatea lanțurilor valorice alimentare, în raport cu producătorii primari și cu alți actori din cadrul sectorului. Asociațiile care aderă la noul cod vor trebui să prezinte rapoarte anuale cu privire la progresele înregistrate.

Întreprinderi: un cadru destinat pionierilor din sectorul alimentar pentru angajamente ce acoperă o gamă largă de domenii, de la bunăstarea animalelor la reducerea conținutului de zahăr și a emisiilor de gaze cu efect de seră în întreaga lor gamă de produse. Întreprinderile vor raporta progresele înregistrate prezentând în fiecare an un rezumat al raportului lor privind sustenabilitatea.

În ziua lansării, 65 întreprinderi și asociații din sectorul alimentar au aderat la noul cod de conduită: 26 de producători de alimente, 14 comercianți cu amănuntul din cadrul sectorului, o întreprindere din sectorul serviciilor de alimentație și 24 de asociații.

Asociațiile și întreprinderile din sectorul alimentar din UE sunt invitate să adere în număr cât mai mare la noul cod de conduită” – transmite europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Dan MOTREANU – europarlamentar PNL