Europarlamentarul Dan Motreanu a votat în cursul zilei de ieri, 8 martie a.c. o rezoluție referitoare la politica de coeziune ca tratament de reducere a dezechilibrelor în materie de sănătate și de intensificare a cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății.

„Dreptul de acces la asistență medicală de calitate face parte din Pilonul european al drepturilor sociale, însă este puternic condiționat de regiunea în o persoană se naște sau locuiește. Astfel, zonele cu o economie mai fragilă, precum cele transfrontaliere și rurale, sunt cele mai afectate. Calitatea sistemelor de sănătate depinde de infrastructura, de echipamentele medicale sau de personalul calificat disponibil.

Politica de coeziune este principala politică UE care, prin fonduri de investiții, contribuie semnificativ la reducerea inegalităților în domeniul sanitar.

Prin urmare, raportul pregătit în Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) și care reflectă poziția grupului PPE din care fac parte, solicită Comisiei Europene, instituția care are dreptul inițiativei legislative în UE:

  • să elimine barierele juridice, administrative și birocratice care îngrădesc accesul cetățenilor la servicii publice de sănătate în orice stat UE s-ar afla;

  • să dezvolte o abordare strategică și integrată față de bolile majore, precum sănătatea mintală și bolile cardiovasculare;

  • să consolideze sistemele sanitare ale statelor UE atât prin intermediul politicii de coeziune, Mecanismului de redresare si reziliență, cât și programului UE pentru sănătate – EU4Health;

  •  să recunoască aportul sectorului privat în furnizarea de servicii de sănătate și să asigure disponibilitatea fondurilor pentru acest sector;

  •  să ia măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea medicamentelor esențiale;

  • să promoveze pe scară largă tehnologiile avansate, cum ar fi e-sănătatea sau telemedicina, modernizarea capacităților medicale dar și crearea unei platforme online pentru a facilita schimbul de bune practici.

Din fondurile politicii de coeziune puse la dispoziția țării noastre prin bugetul UE 2014-2020, România a atras 19,8 miliarde de euro. Restul de aproape 14 miliarde de euro mai pot fi utilizați de România până la finalul anului 2023. Aceste sume se adaugă fondurilor politicii de coeziune alocate României din bugetul UE 2021-2027, fonduri care ating 36,07 miliarde de euro”.

(Dan Motreanu- europarlamentar liberal)