𝟮𝟯𝟰 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿

„61 de universități din România vor primi fonduri europene pentru digitalizare și pregătirea pentru profesiile viitorului, prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR). Lista universităților selectate pentru finanțare a fost aprobată de ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu.

Investițiile finanțate vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare universitar.

Astfel, sunt susținute două tipuri majore de investiții:

Investiții în infrastructura digitală a universităților:

« Proiecte de infrastructură digitală pentru crearea de noi departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme în cadrul universității, sau modernizarea acestora. Vor fi achiziționate noi instrumente și echipamente;

« Proiecte de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unui departament/ centru/ laborator de cercetare existente în cadrul universității, însoțite de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente;

« Proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare;

Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice:

« studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare;

« personalul didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare, programe de formare și de pregătire practică”.

(Dan MOTREANU- vicepreședinte PNL și europarlamentar liberal)