Europarlamentarul liberal, Dan Motreanu este de părere că: „Statele membre ale UE trebuie să transpună în legislația națională Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. În România, un proiect de lege în acest sens a fost transmis, în 29 iunie, Camerei Deputaților, for decizional.

Prin Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă, lucrătorii din UE vor beneficia de următoarele drepturi:

« informații mai complete cu privire la aspectele esențiale ale muncii lor, comunicate rapid și în scris;

« o limitare a duratei perioadei de probă de la începutul unui contract de muncă, care nu va putea depăși șase luni;

« posibilitatea de a exercita în paralel o altă activitate profesională pentru un alt angajator; orice restricții ale acestui drept trebuie să fie justificate prin motive obiective;

« comunicarea în avans, într-un termen rezonabil, a orelor și zilelor de referință în care munca va trebui să fie efectuată – în special pentru lucrătorii cu programe de lucru imprevizibile și în caz de muncă la cerere;

« măsuri eficace vizând să prevină recurgerea abuzivă la contracte de muncă cu „zero ore” de lucru;

« să primească un răspuns scris la o cerere de transfer către un alt loc de muncă mai sigur;

« să beneficieze de formare obligatorie gratis, legată de locul de muncă, pe care angajatorul trebuie să le-o asigure.

Luni, 1 august, a fost termenul până la care statele membre au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională. În etapa următoare, Comisia va evalua exhaustivitatea și conformitatea măsurilor naționale notificate de fiecare stat membru și va lua măsuri dacă este necesar”.

(Dan Motreanu- europarlamentar și vicepreședinte PNL)