Europarlamentarul liberal și vicepreședinte al PNL anunță despre lansarea a două apeluri de proiecte în valoare totală de 450 de milioane de euro de către Ministerul Energiei.

Unul dintre apeluri vizează dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică în sectorul încălzirii centralizate. Realizarea acestor capacități va duce la decarbonizare în acest sector.

Bugetul total estimat este de 388.050.000 de euro, din care 298.500.000 de euro fonduri europene asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și 89.550.000 de euro fonduri naționale.

Obiectivul este asigurarea furnizării de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui din procesul de producţie a energiei electrice. În acest fel, se va obține scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Solicitanții eligibili sunt:

– întreprinderile mici, mijlocii și mari care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare în sectorul încălzirii centralizate;

– unităţile administrativ teritoriale /subdiviziunile administrativ-teritoriale care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Al doilea apel de proiecte vizează asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial. Acest obiectiv se va realiza prin sprijinirea investiţiilor în modernizare și prin monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici.

Bugetul total estimat este de 62.000.000 de euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin PNRR.

Obiectivul este finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de gaze cu efect de seră.

Solicitanții eligibili sunt:

– operatorii economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari;

– entitățile cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României.”

(Dan Motreanu: europarlamentar liberal și vicepreședinte al PNL)