„Contractul a fost scos la licitație de Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu și va permite portului să intre în circuitul european de mărfuri și de turiști, desfășurat de-a lungul Dunării. Investițiile în portul Giurgiu fac parte din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Va fi vorba de o reamenajare radicală a infrastructurii, inclusiv dragarea șenalului navigabil. În acest fel, portul va fi transformat într-un obiectiv TEN-T.

Implementarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) are ca scop încurajarea conectivitatii prin construirea unei rețele de transport eficiente, la nivelul UE. Această rețea cuprinde căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime și drumuri de legătură între marile orașe, porturi, aeroporturi și terminale logistice.

Am adoptat, anul trecut, în Parlamentul European, Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) pentru perioada 2021-2027. Cu un buget de 33,7 de miliarde de euro, CEF va finanța proiecte UE de interes comun, care extind sau modernizează rețelele care străbat statele UE în domeniile transporturilor, energiei și digitalului. Din bugetul total, suma de 25,8 de miliarde de euro este alocată pentru o mai bună conectare în sectorul transporturilor: se va acorda prioritate continuării dezvoltării rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accentul pe verigile lipsă dintre statele membre. În același timp, se va finanța modernizarea infrastructurii (TEN-T) existente, respectiv infrastructura feroviară, rutieră, maritimă, precum și căile navigabile”.

(Dan MOTREANU- europarlamentar și vicepreședinte PNL)