Comisia Europeană a aprobat României o schemă de ajutor de stat de 606 milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor din anumite sectoare cu sediul în zone urbane și rurale mici, care au fost afectate de pandemia COVID-19.

„Măsura vizează atenuarea lipsei de lichidități cu care se confruntă întreprinderile și compensarea unei părți din pierderile suferite de acestea din cauza pandemiei și a măsurilor restrictive implementate de autorități pentru a limita răspândirea virusului.

În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe și a unor garanții pentru împrumuturi. Beneficiarii eligibili, adică întreprinderile de toate dimensiunile care își desfășoară activitatea, printre altele, în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare vor avea dreptul să primească:

– garanții care să acopere până la 90% din valoarea împrumutului, pentru a efectua investiții și pentru activitățile lor curente;

– granturi directe care să acopere, printre altele, valoarea totală a comisioanelor de risc și de gestiune și dobânzile aplicabile.

În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăși:

– 290.000 EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole,

– 345.000 EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul pescuitului și acvaculturii,

– 2,3 milioane EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în alte sectoare.

În cadrul ambelor măsuri, ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022”.

(Dan Motreanu- europarlamentar liberal și vicepreședinte PNL)