În contextul pandemiei, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, evaluările în vederea încadrării în grad și tip de handicap, atât pentru copii cât și pentru adulți, sunt făcute online, prin intermediul mijloacelor audio-video de comunicare (aplicație pe telefon mobil sau tabletă) iar această modalitate de evaluare va continua și în perioada următoare.

În scopul prevenirii infectării cu virusul SARS-COV-2, măsurile luate în ceea ce privește evaluarea complexă a copiilor și a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap au avut în vedere limitarea contactului fizic direct între beneficiarii sau potențialii beneficiari de servicii sociale și specialiștii care realizează evaluările.

 Începând cu luna martie 2020, la nivel instituțional au fost emise proceduri operaționale prin care au fost stabilite noi modalități de lucru astfel încât, în contextul pandemiei, drepturile beneficiarilor sau potențialilor beneficiari de servicii sociale să nu fie încălcate și, în același timp, să fie asigurată protecția sănătății acestora, dar și a salariilor D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Astfel, în situațiile în care dosarele cu toate documentele necesare au fost depuse la Biroul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități sau, după caz, la Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, evaluările au fost făcute on line, prin intermediul unei aplicații pe telefon sau tabletă. Această modalitate de evaluare va continua și în lunile următoare, a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

La nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, având în vedere implicarea familiilor persoanelor care au necesitat încadrarea în grad și tip de handicap, nu au existat disfuncționalități în ceea ce privește evaluările online. Totodată, au fost transmise adrese către toate primăriile din județ prin care autoritățile locale au fost informate cu privire la documentele necesare în vederea încadrării în grad și tip de handicap a persoanelor îndreptățite și modalitatea de evaluare. În situația în care persoana care necesita încadrarea în grad și tip de handicap sau membrii familiei acesteia nu dispuneau de mijloacele tehnice de comunicare necesare, a existat sprijin la nivel local, prin implicarea persoanelor cu atribuții de asistență socială sau mediatorilor sanitari fiind identificate soluții prin care a putut fi făcută evaluarea online.  

În perioada 15 martie 2020-31 octombrie 2020, în vederea încadrării în grad de handicap, la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost evaluate 1483 persoane; au fost emise 356 certificate de încadrare/reîncadrare în grad și tip de handicap pentru copii și 1048 certificate pentru adulți iar pentru un număr de 79 solicitanți nu a fost realizată încadrarea în grad de handicap întrucât, ca urmare a evaluării, s-a constatat că nu erau îndeplinite criteriile medico-psihosociale prevăzute de legislația în vigoare, pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.