Cum sunt reglementate cheltuielile deductibile pentru PFA

0
286

Orice persoană fizică autorizată (PFA), atunci când trebuie să stabilească venitul net obținut, trebuie să ia în calcul și sumele pe care trebuie să le scadă din venitul brut, mai exact, cheltuielile deductibile. Insă, în același timp, trebuie să țină cont și de cheltuielile nedeductibile, așa cum prevede Codului Fiscal.

Atât cheltuielile deductibile, cât și cele nedeductibile sunt reglementate de art. 68 al Codului Fiscal.
Cu alte cuvinte, atunci când un PFA trebuie să calculeze care este venitul net anual obținut ia în calcul diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile care au fost făcute în scopul activității intreprinse.

Lista cheltuielilor deductibile

Deși vorbim de cheltuieli deductibile, trebuie menționat că acestea sunt deductibile în limita unui anumit procent din baza de calcul, în funcție de tipul cheltuielilor. Conform prevederilor legale, aceasta este lista completă cu cheltuielile deductibile din veniturile independente, actualizată pentru anul 2019, cât și limita:
– Cheltuieli de protocol – maxim 2% din baza de calcul;
– Cheltuieli sociale (ajutoare pentru naștere, boli, de înmormântare etc., tichete cadou, tichete de creșă, cheltuieli pentru administrarea unităților aflate în grija contribuabilului, fie că sunt gradinițe, biblioteci, muzee și alte asemenea) – în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de 5% la valoarea anuală a cheltuielilor cu salariile personalului;
– Cheltuieli de sponsorizare, mecenat, acordarea de burse private – maxim 5% din baza de calcul;
– Cheltuielile cu tichetele de masă și voucherele de vacanță;
– Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă;
– Cheltuieli pentru contribuțiile sociale obligatorii datorate în calitate de angajator;
– Cheltuieli pentru contribuțiile profesionale obligatorii care sunt datorate organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii – maxim 5% din venitul brut realizat;
– Cheltuieli de funcționare, întreținere și reparații pentru autoturismele folosite de contribuabil sau asociați – în limita a unui singur autoturism/persoană;
– Cheltuieli aferente contractelor de leasing operațional, precum cele pentru amortizare și dobânzile aferente contractului de leasing financiar;
– Cheltuieli pentru activitatea independentă (contribuabil sau asociați);
– Contribuțiile la fondul de pensii facultative sau contribuții la scheme de pensii facultative, efectuate către entități autorizate (în state membre UE sau din Spațiul Economic European), plătite în scopul personal al contribuabilului, chiar dacă activitatea se desfașoară individual sau cu asociați – cel mult 400 euro/persoană;
Primele de asigurare voluntară de sănătate, servicii medicale sub forma de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, chiar dacă activitatea se desfățoara individual sau cu asociați – cel mult 400 euro/anual/persoană;
Cotizații către asociațiile profesionale – cel mult 4.000 euro/anual;
Dobânzile pentru împrumuturile de la persoane fizice și juridice, altele decat instituțiile care au activitate de creditare cu titlu profesional, folosite pentru desfășurarea activității, în baza contractului aferent – în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României (pentru împrumuturi în lei), respectiv nivelul ratei dobânzii (pentru împrumuturi în valută);
Scăzăminte, perisabile sau pierderi apărute în urma manipulării sau depozitării produselor, inclusiv cheltuieli cu bunuri cu termen depășit de valabilitate;
– Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, exceptând cheltuielile cu amortizarea.

Atentie! Baza de calcul reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, cu excepția cheltuielilor de sponsorizare, mecenat, acordarea de burse private sau cheltuieli de protocol.

Ar mai fi de adăugat faptul că acele cheltuieli pentru vehiculele rutiere motorizate care nu sunt folosite exclusiv pentru desfășurarea activității, care nu depășesc greutatea de 3.5 t și care nu au mai mult de nouă scaune de pasageri (inclusiv scaunul șoferului) sunt deductibile în procent de 50%.

Totodată, aceste cheltuieli pot fi deductibile integral în cazul în care aceste vehicule sunt folosite cu următoarele scopuri:
-Servicii de urgență, de pază și protecție sau curierat;
-Transport de persoane cu plată, inclusiv taximetrie;
-Servicii de închiriere sau instruire pentru școlile de șoferi;
-Transport mărfuri;
-Folosite de agenți de vânzări și achiziții.

Violeta Chiran
Expert contabil
complex Ancora, parter,
telefon: 0722.213.622