Cum se va schimba admiterea la liceu și examenul de BAC, potrivit Ministrului Sorin Cîmpeanu

0
327

Cele 5 „decizii majore” anunțate de Sorin Cîmpeanu pentru concursurile din anii viitori, ale elevilor prinși în procesul de învățământ , sunt:

  1. Posibilitatea legală a organizării concursului propriu de admitere la nivel de colegiu

  2. Referitor la examenul național de bacalaureat a fost agreat ca limba și literatura română (inclusiv gramatica) să constituie o probă distinctă în cadrul examenului național de bacalaureat.

  3. Asumarea filierei la nivel liceal este apreciată ca fiind o măsură oportună, capabilă să susțină creșterea calității procesului de învățământ și profesionalizarea resursei umane (un profil profesional adaptat al cadrului didactic).

  4. Procesul de descentralizare va fi inițiat prin reconfigurarea activității de educație extrașcolară la nivelul sistemului național de învățământ.

  5. În condițiile evidențierii importanței susținerii învățământului special, integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă se va face gradual.

Una dintre cele 5 decizii se referă la organizarea de examene de admitere pentru fiecare colegiu în parte. Aceste prevederi sunt prevăzute a fi aplicate începând cu sesiunea iunie 2024, arată ministrul.

„Posibilitatea legală a organizării concursului propriu de admitere la nivel de colegiu (nu numai la nivelul colegiilor naţionale), cu condiţia ca această admitere să fie organizată imediat după susţinerea examenului de Evaluare Naţională”.

 Această decizie ”se constituie într-o veritabilă şansă suplimentară pentru ca elevii să poată fi admişi în colegiile dorite, fiind în acelaşi timp o oportunitate unică pentru acele colegii care îşi doresc şi îşi asumă selecţia în vederea susţinerii performanţei prin iniţierea unui număr important de clase de excelenţă/specializare în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”.

Ce rol va avea Evaluarea Națională

”Astfel, evaluarea naţională va avea rolul de monitorizare a sistemului de educaţie, conform recomandărilor OECD. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a vor susţine Evaluarea Naţională mai devreme cu o săptămână, iar concursul de admitere în colegii va fi susţinut pe baza programelor şcolare, ulterior examenului de evaluare naţională, pe baza unor subiecte elaborate „în afara unităţii de învăţământ” pentru concursul de admitere în colegii”, a arătat Cîmpeanu.

El a mai precizat că ”admiterea în liceu prin repartiţie computerizată a elevilor care nu au ocupat un loc în urma concursului de admitere în colegii se va realiza pe baza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională, după încheierea concursurilor proprii de admitere în colegii”.

Cum se va schimba examenul de Bacalaureat…

Schimbări majore se pregătesc și în structura examenului de Bacalaureat. Limba şi literatura română, inclusiv gramatica, urmează să constituie o probă distinctă în cadrul examenului naţional de Bacalaureat. Bacalaureatul în noua formă este prevăzut a fi implementat în 2027

Structura probei de limba română va permite evaluarea competenţelor specifice, eliminând accentul pus pe învăţarea mecanică. Promovarea examenului naţional de bacalaureat va fi condiţionată de obţinerea mediei 6, pe baza notelor obţinute la proba de limba şi literatura română şi la proba A, care cuprinde discipline din trunchiul comun (matematica, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie şi ştiinţe socio-umane)”, spune Cîmpeanu.

Ministrul a menţionat, referitor la proba E, prevăzută la art. 75 alin. (4), că ”a fost agreat faptul că îşi va păstra caracterul facultativ, deoarece va avea un nivel de dificultate corespunzător pentru a putea fi baza acordării unei calificări de nivel 4, conform art. 76 alin. (5) şi art. 76 alin. (3) şi a putea fi luată în considerare atât la admiterea în învăţământul superior în condiţiile autonomiei universitare, cât şi pe piaţa muncii”.

”Pentru încurajarea participării absolvenţilor de liceu la proba E, având în vedere nivelul de dificultate al subiectelor realizate astfel încât să permită acordarea unei calificări de nivel 4, aceasta nu va condiţiona promovarea examenului naţional de bacalaureat”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

(Jurnal)