Recent, în Parlamentul României a trecut o propunere legislativă potrivit căreia constituie contravenţie tulburarea fără drept a liniştii persoanelor din locuinţe sau din alte imobile cu funcţiuni echivalente locuirii, între orele 7.00-14.00 şi 16-23,00 de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 35 dB, măsurat în interiorul locuinţei sau a imobilului persoanei vătămate, în camera indicată de aceasta, cu ferestrele închise, ca urmare a producerii de zgomote, larmă, strigăte, ţipete ori alte manifestări similare sau a folosirii oricărui aparat, obiect ori instrument muzical.

Tot contravenţie constituie şi depăşirea nivelului de presiune acustică de 30 dB în locuinţe între orele 14,00-16,00 şi 23,00-7,00 măsurat în condiţii similare.

Propunerea legislativă încadrează tot la contravenţii „tulburarea, fără drept a activităţilor desfăşurate în clădirile în care funcţionează instituţii de învăţământ, spitale sau alte centre de îngrijire medicală, instanţe de judecată alte autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice, regii autonome, societăţi regelementate de Legea societăţilor nr 31/1990, lăcaşe de cult, partide sau alte formaţiuni politice, organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, ambasade sau reprezentanţe ale altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, în timpul de funcţionare, dacă acesta se încadrează între 7,00-23,00 de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 45 dB”. Pentru intervalul orar 23,00 -7,00, nivelul stabilit este de 35dB.

Culmea este că o mare parte a zgomotelor pe care le auzim aproape zilnic, nu constituie o sursă de stres fonic pentru nimeni. Iată, mai jos, o listă a acestora:

 

O şoaptă: 30 de decibeli – la limită potrivit noii legi

Frigiderul – 50 de decibeli, deja depăşeşte

Aerul condiţionat, o conversaţie în restaurant – 60 de decibeli

Aspiratorul şi trasul apei la toaletă – 75 de decibeli

Un ceas de alarmă – 80 de decibeli

O bormaşină – 85 de decibeli

Lătratul unui câine – 100 de decibeli

Plânsul unui copil – până la 115 decibeli

(JGR)