Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, în luna noiembrie, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU a desfăşurat o campanie de activităţi caritabile, sociale şi educative, în cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ, din PROGRAMUL SOCIO-EDUCAŢIONAL PENTRU COPII ŞI TINERET al ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA pentru anul 2019. Activităţile au fost derulate în conformitate cu scopul asociaţiei prevăzut în Statut, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propunându-şi, printre altele, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, sprijinirea valorilor umane şi a semenilor defavorizaţi social, activităţi  de semnalare a problemelor cetăţenilor comunităţii la instituţiile statului, în vederea rezolvării lor, activităţi educaţional-formative.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, în cadrul acestui proiect, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a desfăşurat activităţi de tipul: prelegeri despre drepturile copiilor şi Convenţia cu privire la  drepturile copilului; susţinerea dreptului la educaţie şi oferirea de şanse la educaţie prin achiziţionarea şi donarea de cărţi bibliotecilor unor şcoli partenere; donarea de cărţi şi caiete unor copii din aceste şcoli; consultanţă şcolară, consiliere şi orientare şcolar-profesională prin administrarea unor teste de aptitudini profesionale şi a unor chestionare de interese profesionale; identificarea de probleme şcolare, spre semnalarea lor la instituţiile abilitate ale statului, în vederea rezolvării lor.

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a susţinut drepturile copiilor prin prelegeri desfăşurate de către preşedinta asociaţiei, prof. univ. dr. Mariana Iancu, în faţa unor colective de elevi de la Liceul Tehnologic ˮIon Barbuˮ, Şcoala ˮSfântul Gheorgheˮ şi Şcoala ˮMircea Cel Bătrânˮ din Giurgiu, de la Colegiul Naţional ˮIon Luca Caragialeˮ din Bucureşti, instituţii de învăţământ cu care asociaţia este în parteneriat. Drepturile copilului sunt reglementate de Convenţia cu privire la  drepturile copilului, care a fost adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 şi care a fost asumată de România prin adoptarea Legii 18/1990. Unul dintre cele mai importante drepturi ale copilului stipulate de această convenţie este şi dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

În cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a susţinut dreptul la educaţie şi a oferit şanse la educaţie prin achiziţionarea şi donarea a 150 de cărţi unor biblioteci, câte 50 de cărţi la fiecare bibliotecă a instituţiilor de învăţământ partenere din Giurgiu. Astfel, preşedinta asociaţiei, prof. univ. dr. Mariana Iancu,  însoţită de prof. Florentina Dapcea, a donat câte 50 de cărţi bibiotecii Liceului Tehnologic ˮIon Barbuˮ, bibliotecii Şcolii ˮSfântul Gheorgheˮ şi bibliotecii Şcolii ˮMircea Cel Bătrânˮ din Giurgiu, cărţi recomandate prin programele şcolare, cărţi de pedagogie, cărţi de matematică şi de limba şi literatura română, utile în pregătirea elevilor pentru evaluările naţionale, diferite atlase şi cărţi ştiinţifice, cărţi de beletristică, etc. De asemenea, odată cu donarea de cărţi bibliotecilor, au fost donate cărţi şi caiete mai multor copii de la Liceul Tehnologic ˮIon Barbuˮ, Şcoala ˮSf. Gheorgheˮ şi de la Şcoala ˮMircea Cel Bătrânˮ din Giurgiu.

La cele patru instituţii de învăţământ partenere, respectiv la Liceul Tehnologic ˮIon Barbuˮ, Şcoala ˮSf. Gheorgheˮ, Şcoala ˮMircea Cel Bătrânˮ din Giurgiu şi la Colegiul Naţional ˮIon Luca Caragialeˮ din Bucureşti, preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, prof. univ. dr. Mariana Iancu a acordat consultanţă şcolară, consiliere şi orientare şcolar-profesională elevilor prin administrarea unor teste de aptitudini profesionale şi a unor chestionare de interese profesionale, ale căror rezultate au fost discutate ulterior cu copiii participanţi la proiect.

Mai mulţi elevi de la Colegiul Naţional ˮIon Luca Caragialeˮ s-au implicat în donarea de cărţi unor copii nevoiaşi.

În cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ, au fost identificate mai multe probleme şcolare, care vor fi semnalate la instituţiile abilitate ale statului. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA aduce în atenţie pe această cale problema elevilor defavorizaţi social, care necesită susţinere financiară din partea statului român pentru asigurarea îmbrăcămintei, încălţămintei, ghiozdanelor şi a rechizitelor şcolare. În acest sens, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a susţinut mai mulţi copii defavorizaţi social în cei aproape cinci ani de funcţionare, donându-le ghiozdane şi rechizite şcolare, achiziţionate cu fonduri proprii, din donaţii ale preşedintei. A.A.C.I.M. solicită Primăriei Giurgiu şi Consiliului Local Giurgiu, care au la dispoziţie fonduri bugetare, guvernamentale, să sprijine în educaţie astfel de copii nevoiaşi.

Alte probleme identificate se referă la discriminarea salarială a profesorilor, care au salarii mult mai mici chiar şi decât cele ale asistenţilor medicali şi ale grefierilor, cu studii de liceu, posibil şi fără bacalaureat, poate cu 1 an de şcoală postliceală, astfel încât există anomalia ca un profesor cu licenţă, masterat şi doctorat să ia un salariu cu 20-30 milioane de lei vechi mai puţin decât cei din domeniul medical şi din domeniul justiţiei, cu şcoală medie. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA solicită instituţiilor abilitate ale statului român să îndrepte şi să corecteze grila salarizării unitare a bugetarilor, să modifice Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea din fonduri publice, să facă dreptate şi echitate socială profesorilor! De asemenea, o altă problemă şcolară identificată este dotarea materială învechită a şcolilor, care îngrădeşte dreptul la educaţie a copiilor, fiind absolut necesare investiţii în învăţământ şi aplicarea Legii Educaţiei Naţionale, care prevede la art. 8 alocarea anuală a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA solicită instituţiilor statului să respecte domeniul Educaţiei, Legea Educaţiei Naţionale şi drepturile copiilor, începând cu cel mai important drept al lor, dreptul la educaţie!

Preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU,

Profesor universitar doctor Mariana Iancu