Controale la secțiile de votare din județ. Ce trebuie să faceți înainte de a introduce votul în urne……

0
133

În cursul zilei de ieri, 04.12.2020, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu, ai IPJ Giurgiu, ai IPTF Giurgiu şi ai IJJ Giurgiu au desfăşurat controale la secţiile de votare organizate la nivelul judeţului Giurgiu. În urma acestor controale, nu au fost depistate nereguli, secţiile fiind amenajate corespunzător, cu respectarea prevederilor metodologice în vigoare.

Astfel, au fost stabilite circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, care au fost marcate corespunzător cu indicatoare. De asemenea, au fost marcate locurile de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru.

În cursul zilei de azi, 05.12.2020, s-a distribuit, la nivelul fiecărei secţii de votare, materialele necesare derulării procesului electoral – buletine de vot şi ştampile, precum şi materialele de protecţie sanitară –  dezinfectant petru mâini și pentru suprafețe.

Potrivit Hotărârii CNSU privind regulile sanitare pentru alegerile parlamentare, menită să limiteze infectarea cu COVID-19, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot trebuie să existe flacoane cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipiente unde se vor arunca măştile şi mănuşile folosite.

Ce facem la intrarea la urnele de votare

La intrarea în secția de votare va fi măsurată temperatura celor care vin să voteze la alegerile parlamentare.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

Accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane. Alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot şi la ieşirea din acestea.

Alegătorii își vor plasa actul de identitate în suportul tabletei, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură după care îşi va dezinfecta mâinile.

De asemenea, alegătorii își vor îndepărta pentru scurt timp masca spre a fi identificați, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare. După identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura.

Se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT“.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

După vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

 (Jurnal)