Proiectul “Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe”, ce vizează ancorarea la malul Canalului Sf. Gheorghe/Plantelor a unei nave ponton pentru servicii de agrement și acostare, va fi depus spre finanțare în scurt timp.

În ședința extraordinară a Consiliului Local din 28 ianuarie au fost aprobate documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și principalii indicatori tehnico-economici, precum și depunerea cererii de finanțare, iar în următoarea perioadă va fi depusă la minister întreaga documentație a proiectului, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de aprox. 3,75 mil. lei, din care contribuția proprie a UAT Municipiul Giurgiu este de 1,65 mil. lei.

Obiectivul proiectului va fi realizat prin amenajarea unui spațiu pentru servicii și/sau agrement pentru pescari/turiști, respectiv ancorarea la malul Canalului Sf. Gheorghe/Plantelor a unei nave aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, care va fi modernizată, recompartimentată, astfel încât să se creeze noi spații funcționale cum ar fi: sală de așteptare pentru pescarii/turiștii care se vor îmbarca pe alte nave ce efectuează curse în zona navigabilă de pe raza orașului Giurgiu, o sală de evenimente multufuncțională și alte spații.

Construcția navei ce urmează a fi refuncționalizată a început în anul 2005, conform unui proiect avizat de Autoritatea Navală Română.