Criza în care se află, de mai bine de două luni, Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu a devenit, pentru majoritatea politicienilor, urgența 1 de rezolvat. Dincolo de declarații populiste sau politice, cei o mie de angajați au nevoie de bani, astfel că, atunci când se vrea, chiar se pot găsi soluții, fie și deocamdată la nivel de proiect.

Un astfel de proiect a fost inițiat, de curând, de către șapte consilieri județeni, aparținând PNL: Marius Nicușor Iacob, Emil Nicolae Epure, Dumitru Gavrilă, Georgeta Mihuț, Marius Ionuț Radu, Daniela Cristiana Neagu și Adrian Chiran. Proiectul vizează modificarea HCJ nr. 3, din 14 februarie 2020, privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020.

Concret, cei șapte își motivează intenția astfel:

În conformitate cu legislaţia în vigoare, prin bugetul consiliului judeţean se finanţează susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap prin Direcţia generală de Asiatenţă Socială şi Protecţia Copilului, având drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi veniturile proprii ale judeţelor.

Prin Hotărârea nr. 3/14.02.2020 Consiliul Judeţean Giurgiu, la propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean, a aprobat pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului un buget de 25.279 mii lei, total insuficient şi care nu asigură nici cel puţin acoperirea cheltuielilor înregistrate în anul precedent, care au fost în sumă de 56.481 mii lei.

Mai mult, pentru cheltuielile de personal a fost alocată suma de 18.380 mii lei, total insuficientă pentru asigurarea salariilor până la sfârşitul anului ţinând cont de faptul că în acest moment nivelul cheltuielilor de personal pentru o lună este de cca 4.200 mii lei.

Ca urmare, salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu şi-au mai încasat drepturile salariale din luna aprilie, în ultima perioadă înregistrându-se restanţe în luna aprilie şi mai, iar pentru luna iunie nu se întrevede o situaţie mai favorabilă.”, se arată în documentul făcut public de liberalii giurgiuveni.

Totodată, aceștia au mai scris în referatul de aprobare, depus la registratura CJ Giurgiu încă din 16 iunie:

Nu putem înţelege nefinanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoanele cu handicap, din partea Consiliului Judeţean și a preşedintelui acestuia, în condiţiile în care legislaţia în vigoare prevede obligativitatea autorităţilor publice judeţene de a aloca, pe lângă sumele repartizate de la bugetul de stat (9.268 mii lei) şi sume din venituri proprii, în vederea asigurării funcţionării serviciilor sociale.

De asemenea, la finele anului 2019 s-a înregistrat la bugetul local al judeţului Giurgiu un excedent în sumă de 22.832.605 lei, care a fost repartizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3/2020 pentru acoperirea temporară a „eventualelor” goluri de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în loc să fie repartizate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aşa cum dă posibilitatea art.6, al.13 din Legea nr.5/2020 – legea bugetului de stat pe anul 2020”, se arată în același referat.

În opinia semnatarilor propunerii de modificare a hotărârii din 14 februarie, neasigurarea fondurilor necesare funcţionării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului s-a făcut cu încălcarea următoarelor prevederi legale:

  • 5, al.7 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

  Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (4), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora;

  • 6, al.13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

  Prin derogare de la prevederile art.58 alin. 1 din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

     – art.9 din Anexa la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal:

(1) Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul judeţean, respectiv din bugetul local al sectorului municipiului București;

(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local al judeţului, bugetul local al sectorului municipiului Bucureşti, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii;

       – art.49, al.9 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior : Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate secţiunile de funcţionare ale bugetelor respectiv.

În aceste condiții, și având în vedere necesitatea asigurării sumelor necesare finanţării cheltuielilor pentru susţinerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, consilierii județeni ai PNL Giurgiu au venit cu propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.3 din 14.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri şi subvenţii pe anul 2020.

(Jurnal)