Confiscarea extinsă a averii nejustificate, aprobată de Parlament

0
264

Averea nejustificată a unui infractor condamnat la minimum 4 ani de închisoare va putea fi confiscată. Camera Deputaților a adoptat marți, 13 octombrie, proiectul de lege care prevede introducerea în Codul Penal a confiscării extinse.

Comisia Juridică a adoptat un raport favorabil cu unanimitate de voturi la un proiect de lege care modifică articolul 112 indice 1 din Codul Penal astfel:

(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevazute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevazută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei.

2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

Deputații juriști au introdus o modificare la Codul de procedură penală astfel încât procurorul va avea obligația de a pune sechestru asigurator pe averea nejustificată a unui inculpat. Astfel, la articolul 249 a fost introdus un nou alineat:

„În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asiguratorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie”.
Raportul a intrat în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, care este și forul decizional, în acest caz. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.