Concurs de ocupare a 58 posturi vacante de agent  economico-administrativ,  în penitenciare

0
1000

Rezultate inițiale testare psihologică:

  • agent (conducător auto): Penit.Sp. București-Jilava, Penit. București-Jilava, Penit. Oradea, Penit. Timișoara, Penit. Miercurea Ciuc, Penitenciarul Giurgiu, Penit. Satu Mare, Penit. București-Rahova, BAGR București, Penit. Slobozia,

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs:

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs

  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs

  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor

  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs

  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

    Cerere de înscriere; declaraţie; opis.

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

(Jurnal)