Comunicat al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu

0
410

Săptămâna trecută Consiliul Județean Giurgiu a solicitat constituirea unei Comisii speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu.

Constituirea acestei Comisii s-a impus ca urmare a mai multor rapoarte de control întocmite de instituţii abilitate ale statului, dar și sesizări de la angajați. Ca urmare a acestor sesizări, DGASPC Giurgiu a transmis în data de 29 iunie 2021 prin Compartimentul de Relaţii cu Mass-Media, următorul comunicat de presă:

Ca urmare a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 28.06.2021 în cadrul căreia au fost analizate anumite aspecte referitoare la managementul instituțional de la DGASPC Giurgiu, se impune clarificarea unor acuze și informarea publicului larg privind atât rezultatele controalelor organelor abilitate precum și rezultatul ultimului raport de expertiză.

Nu există o dovadă scrisă că reprezentanții firmei de expertiză au solicitat anumite documente (așa cum au arătat în cadrul ședinței de consiliu) și acestea nu au fost puse la dispoziție;

Raportul firmei de expertiză cuprinzând întreaga activitate a DGASPC Giurgiu, din perioada 2019-2020, adoptarea unei hotărâri de CJ, privind constituirea unei comisii de analiză a activității insituției este inutilă, implicând o risipă de resurse și se suprapune ca obiective cu controlul efectuat anterior; cu mențiunea că pe durata controlului care a durat aproximativ 6 luni, activitatea  tuturor structurilor a fost afectată, fiind necesară participarea și implicarea directă a salariaților la efectuarea controlului.

În sedința publică, s-a afirmat de către secretarul județului ,, că au fost depuse deciziile curții de conturi cu privire la activitatea DGASPC pe ultimii trei ani,, afirmație complet eronată întrucât deciziile depuse confirmă efectuarea unor controale și măsuri pentru perioada 2018-2019, nefiind depus raportul din 2020, întrucât acesta nu incriminează instituția și implicit conducerea DGASPC Giurgiu.

Cu privire la acuzele aduse de către  reprezentantul firmei de control ,, instituția nu a respectat principiile economicității, eficacității, legalității” anexăm concluziile auditorilor externi ai Curții de Conturi Giurgiu în urma controlului din 2020: ,,În urma acțiunii de control, auditorii publici externi au constatat faptul ca modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, privind achizițiile, precum si execuția bugetelor de venituri și cheltuieli de către entitatea verificată sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea verificată și respectă în același mod principiile legalității, regularității, eficienței, eficacități și economicității și nu a există o atingere adusă patrimoniului public și privat al statului.”

Referitor la afirmația reprezentantului firmei de control ,,nu există referate de necesitate în vederea încheierii contractelor de achiziții” precizam faptul că documentele la care se face referire există,  îndosariate la dosarul fiecărei proceduri de achiziție publică, în conformitate cu  procedurile operaționale, în vigoare.

Subliniem faptul ca atât Planul Anual privind Achizițiile Publice cât și documentele precizate de către reprezentantul firmei de control, firma subcontractoare, nu au fost solicitate pentru verificare.

Afirmația „ că s-au efectuat 111 achiziții directe pentru butelii gaz, în loc de una singură”, vă informăm că aceste achiziții s-au impus că ultima soluție pentru asigurarea bunei desfășurări a activității și susținerii sistemului rezidențial din cauza subfinanțării bugetare a instițuției.  Biroul achiziții publice are în componență 6 specialiști care se ocupă de acest proces, calitatea structurii nu este dată de numărul de salariați, ci de faptul că întotdeauna sumele primite sunt insuficiente; acești oameni sunt obligați să facă toate demersurile legale posibile pentru a asigura acoperirea tuturor nevoilor și calității vieții beneficiarilor.

Acuzația că „nu există motive concrete de respingere a firmei de catering SUNNY SRL” este total nefondată, neargumentată fără a avea un temei legal; acest fapt fiind analizat și consemnat clar în procesele verbale, încheiate de membrii comisiei de evaluare cat și în raportul procedurii; aceste dosare la care se face referire au fost verificate de către Curtea de Conturi, nefiind sesizate astfel de omisiuni.

Firma câștigătoare a depus toate documentele prevăzute în caietul de sarcini inclusiv fotografii ale spațiilor de desfășurare a activității. Procedura de achiziție este consemnată în planul de achiziții cu respectarea punctuală a prevederilor legale în vigoare, nefiind un document elaborat de directorul instituției, ci de către specialiștii instituției, verificat de către șeful ierarhic și avizate de către directorul general.

Sperăm ca acest conflict instituțional să înceteze, întrucât continuarea acestuia poate afecta calitatea vieții beneficiarilor și a serviciilor oferite către beneficiarii noștri.”

D.G.A.S.P.C.  Giurgiu

Compartimentul de Relaţii cu Mass-Media