cnas-introduce-cardul-de-sanatate-obligatoriu-romanii-vor-fi-obligati-sa-isi-doneze-organele-proiectul-mengele

 CNAS a publicat proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern privind condițiile acordării asistenței medicale, acesta conținând un set de măsuri în cazul în care se înregistrează probleme la sistemul informatic al Cardului de Sănătate.

Astfel, după articolul 198 se introduc două noi articole, art. 199 și art. 200 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017.

În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale și dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale și de dispozitive medicale, a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS și a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârșitul lunii sau cel târziu până la termenul de raportare a activității lunare prevăzut în contract. Termenul de raportare a activității lunare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreuperii funcționării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale / dispozitivelor medicale”, prevede articolul 199.

Potrivit articolului 200, „în situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din prescripțiile medicale on-line și off-line, în condițiile prevăzute în norme. În aceste situații medicamentele prescrise nu se eliberează fracționat”.

Decizia vine după ce sistemul informatic nu a funcționat timp de trei zile, atât în țară cât și la Giurgiu.

(Jurnal)