apdf-calendare-si-agendeCompania Naţională „Admini-straţia Porturilor Dunării Fluviale” SA Giurgiu a fost înfiinţată în anul 1998 prin Hotărâre a Guvernului, ca urmare a reorganizării fostei regii autonome APDF R.A.,

Compania desfăşoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, activităţi de interes public naţional, asigurând serviciile publice portuare, întreţinerea şi repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniul propriu.

În calitate de autoritate portuară, compania aplică politicile portuare şi programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare şi a căilor navigabile, asigură funcţionalitatea porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora şi urmărirea serviciilor de siguranţă.

Cele mai importante porturi administrate de către CN APDF SA sunt: Cernavodă, Călăraşi, Olteniţa, Giurgiu, Corabia, Bechet, Calafat, Drobeta Turnu Severin, Orşova şi Moldova Veche.

În cadrul activităţilor de interes public pe care le derulează, CN APDF SA Giurgiu pune la dispoziţie o serie de servicii pentru navele care desfăşoară activităţi portuare şi utilizează infrastructura portuară aflată în porturile administrate de CN APDF SA Giurgiu:

1. Furnizare şi refurnizare energie electrică – Tariful de refurnizare aprobat de ANRE + tariful furnizorului.

Tarifele de refurnizare aprobate de ANRE şi practicate de CN APDF SA Giurgiu sunt:

a) Pentru porturile Olteniţa şi Cernavodă tariful de refurnizare este 25% din pretul furnizorului + preţul furnizorului;

b) Pentru porturile Moldova Veche, Orşova, Dr.Tr.Severin şi Cetate tariful de refurnizare este 0,08702lei/kwh + preţul furnizorului;

c) Pentru porturile Giurgiu şi Călăraşi tariful de refurnizare este 0,06323 lei/kwh + preţul furnizorului.

2. Furnizare şi refurnizare apă potabilă –tariful este: 12 Euro/navă/conectare + tariful de întreţinere reţele apă potabilă de 0,93 Lei/mc  + tariful furnizorului;

3. Asistenţă tehnică în prevenirea poluării – tariful este: 45 Euro/oră;

4. Preluare reziduri de la nave şi asistenţă pentru prevenirea şi combaterea poluării – tariful este: 45 Euro/oră;

5. Preluarea şi separarea amestecului de apă cu hidrocarburi de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu – tariful este: 49 Euro/mc;

6. Preluarea şi tratarea apelor uzate menajere de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu: tariful este: 41 Euro/mc;

7. Preluarea deşeurilor menajere de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu – tariful este: 5 Euro/sac de 25kg;

8. Preluarea, stocarea temporară şi eliminarea uleiurilor  minerale neclorinate de motor, de transmisie şi de ungere, de la nave la complex de depoluare al CN APDF SA Giurgiu – tariful este: 55 Euro/tonă;

9. Preluarea, stocarea temporară şi eliminarea deşeurilor periculoase (materiale absorbante îmbibate cu produse petroliere), de la nave la complexele de depoluare al CN APDF SA Giurgiu – tariful este: 0,3 Euro/kg.

Serviciile oferite de către CN APDF SA Giurgiu sunt disponibile tuturor utilizatorilor în mod liber şi nediscriminatoriu şi vin în sprijinul diminuării impactului negativ asupra mediului cauzat de acti-vităţile de transport fluvial şi protecţia fluviului Dunărea.

 (Jurnal)