Cine poate beneficia de burse școlare și transport gratuit în anul școlar 2022-2023

0
744

O prioritate pentru Guvernul României, scrie Sorin Cîmpeanu într-o postare de pe pagina sa de socializare, este aceea de a asigura gratuitatea transportului elevilor și bursele sociale.

„Toți elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu au asigurat de la bugetul de stat decontul transportului între localitatea de domiciliu și școală, separat de bursele acordate pentru sprijin socio-economic și/sau medical sau de bursele acordate pentru performanța școlară”, scria ministrul Educației.

Asigurarea gratuității transportului elevilor și bursele sociale sunt de maximă importanță pentru Guvernul României și sunt asigurate, fiecare în parte, de la bugetul de stat! Bursa socială este pentru elevi aflați in dificultate din punct de vedere socio-economic sau medical”.

Tot Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației mai preciza în mediul online: Toți elevii care au nevoie de sprijin din perspectiva socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale în valoare de 200 lei/luna, 12 luni/an! Bursa socială poate fi cumulată cu bursa de studiu, bursa de performanță sau bursa de merit!”

Conștient de faptul că anumite categorii de elevi se află în situații de dezavantaj independent de statutul socio-economic, Ministerul Educației a decis să acorde burse sociale în același cuantum minim, garantat, de 200 de lei nu doar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, ci și altor categorii de copii și tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, indiferent de venitul familiei: tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, orfanii de unul sau de ambii părinţi”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

(Jurnal)