Agricultorii care vor cultiva cimbru şi busuioc vor putea primi în acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), respectiv 2.600 de euro/ha, printr-o schemă nouă de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei de plante aromatice,  ne spunea directorul general al Direcției Județene pentru Agricvultură Giurgiu, Petra Ochișor.

Conform acestui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR),  suprafaţa cultivată cu aceste plante trebuie să fie de minimum 0,5 ha.

Dar  asta nu e tot. Ministerul îi va  mai sprijini şi cei care cultivă fenicul, cu suma de 200 euro/ha, muştar  cu 150 euro/ha şi coriandru cu 100 euro/ha.

Producţiile minime prevăzute pentru acordarea ajutorului de minimis sunt următoarele:

  • 4.000 de kilograme (kg) de plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;
  • 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;
  • 800 kg sămânţă/ha pentru coriandru;
  • 650 kg sămânţă/ha pentru fenicul; 950 kg sămânţă/ha pentru muştar.

Directoarea Petra Ochișor mai spunea că resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de maximum 6 milioane de lei, adică 1,231 milioane de euro. Sumele sunt  asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În proiectul MADR se mai menţionează că : Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente. În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime prevăzute (…), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat”.

Cui se acordă sprijinul de minimis

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de plante aromatice, producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil pana la 31 decembrie 2021 şi persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale şi producătorilor agricoli persoane juridice.

Ce trebuie să îndeplinească beneficiarii pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis :

  • trebuie să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RIU) şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  • să depună cerere de înscriere în program; să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muştar sau o suprafaţă cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;
  • să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;
  • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
  • să livreze producţiile de plante aromatice către unităţi de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor.

(Jurnal)