petarde GR 23.11.2014 1Deşi cu toţii ştim că artificiile şi petardele nu pot deveni sursă de distracţie decât într-o anumită perioadă a anului şi atunci doar în condiţii de extremă siguranţă, sunt comercianţi care sfidează total aceste reguli.

Ce trebuie reamintit cetăţenilor

Conform legislaţiei în domeniu, articolele pirotehnice se clasifică în funcţie de tipul de utilizare a acestora, de scop, nivelul de risc, nivelul de zgomot.

Articolele pirotehnice de divertisment, care sunt cele mai răspândite şi utilizate, se împart în patru categorii, doar prima dintre acestea conţinând  produse ce pot fi comercializate de persoane fizice autorizate sau persoane juridice către populaţie.

Astfel, în categoria 1(F1) intră obiectele pirotehnice de divertisment, cu nivel de risc foarte scăzut, nivel de zgomot neglijabil, ce pot fi utilizate în spaţii restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă, de tipul artificiilor, pocnitorilor cu confeti pentru petreceri, jerbe scânteietoare, etc. Persoanele fizice mai pot utiliza articole pirotehnice din categoria P1 şi aceste prezentând un risc scăzut pentru utilizare.

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg (persoanele fizice) a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2(F2), 3(F3) şi 4(F4), a articolelor pirotehnice de scenă T1, T2 şi a celor din categoria P2, aceste produse putând fi utilizate exclusiv de pirotehnicieni, având în vedere riscul şi nivelul de zgomot ce care creşte proporţional categoriei produselor şi numai în anumite locuri şi condiţii (ex. A se utiliza numai în exterior; sau  A se utiliza respectând distanţa minimă de securitate).

La ce vârstă poţi cumpăra artificii

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria I (F1), pot fi comercializate de către persoanele juridice autorizate numai către persoane fizice care au vârsta minimă de 16 ani.

Materialele trebuie să  conţină marcaje de conformitate potrivit normelor Comunităţii Europene şi să fie etichetate individual sau pe ambalaje (atunci când sunt mici), în mod vizibil, lizibil şi în limba statului membru unde sunt comercializate. Aceste obiecte trebuie să conţină informaţii privind numele şi adresa producătorului, iar în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, numele producătorului şi numele şi adresa importatorului,  denumirea şi tipul articolului,  limita minimă de vârstă a persoanelor care le pot utiliza, clasificarea în funcţie de categorie, instrucţiunile de folosire, anul producerii, distanţa minimă de securitate şi după caz cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ.

Ce trebuie ştiut despre articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 (F1), este că pentru comercializarea şi folosirea lor trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

– comercializarea acestora se face numai persoanelor cu vârsta peste 16 ani;

– distanţa de securitate în timpul folosinţei trebuie să fie de cel puţin 1 m;

– nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate;

– categoria 1 (F1) nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;

– pocnitorile din categoria 1 nu pot să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

Personalul competent de constatare şi sancţionare a abaterilor de la aceste norme sunt poliţiştii cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române şi personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune ca de altfel şi comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1(F1) şi P1 către persoane cu vârsta sub limita legală (minim 16 ani).

(Jurnal)