Ce subiecte i-au pus în dificultate pe profesori la concursul pentru directori de şcoli

0
143

La finalul săptămânii trecute a avut loc un prim concurs pentru ocuparea funcției de directori de şcoli. Examenul a fost tip grilă, cu 50 de itemi cu patru variante de răspuns care trebuiau rezolvaţi în 120 de minute. Două dintre întrebări au creat probleme, fiind considerate întrebări capcană.

Prin ce se aseamănă învăţătorul şi profesorul?

  1. unul este mai puţin pregătit decât celălalt

  2. amândoi au absolvit studii superioare

  3. amândoi aparţin unei instituţii de învăţământ

  4. amândoi susţin ore de curs în faţa elevilor

Prin ce se aseamănă manualul şi culegerea?

  1. amândouă conţin exerciţii

  2. amândouă se pot răsfoi

  3. amândouă sunt structurate pe capitole

  4. amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev

5.676 de candidaţi au promovat proba scrisă în această sesiune (65,8%), înainte de contestaţii, obţinând cel puţin nota 7. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi au vizat capacităţile cognitive şi de leadership, aproximativ 20% competenţele de management, iar restul, reglementările legale din bibliografia de concurs.

Candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă şi proba de interviu).

La nivelul județului Giurgiu, așa cum reiese din comunicatul dat de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cea mai mare notă obținută la proba scrisă a fost 9, iar cea mai mica notă a fost de doar 4,4!

Au promovat examenul, obținând note peste 7, doar 24 de candidați dintr-un număr de 48 de candidați validați să susțină proba scrisă a examenului, au lipsit 6 candidați, iar unul și-a amânat examenul fiind în izolare.

(Jurnal)